Sosiaalityöntekijöiden palveluiden saaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia. Arviointia voi pyytää itse. Otamme vastaan myös viranomaisten yhteydenotot sosiaalihuollon tuen tarpeessa olevasta asiakkaasta.

​Ota yhteyttä, kun tarvitset perheellesi tukea tai apua esimerkiksi

  • arjesta selviämiseen, perheenjäsenen sairauteen tai väsymykseen
  • vanhemmuuteen
  • lapsen kasvatukseen
  • taloudellisiin ongelmiin tai
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin.

Yhteydenottojen perusteella lapsiperheiden sosiaalityössä arvioidaan tuen ja palvelujen tarvetta yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa arvioidaan myös lastensuojelun tarve.

Arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua sosiaalityöntekijältä tai esimerkiksi perhetyöstä. Lapselle tai perheelle voidaan nimetä myös tukihenkilö tai -perhe. Tarvittaessa lastensuojelua, voi saada palveluita lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Ota yhteyttä

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

Sosterin lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluissa on otettu käyttöön

SYSTEEMISEN SOSIAALITYÖN MUKAINEN TYÖSKENTELY

Systeemisessä toimintamallissa perhe työskentelee koko ajan pääsääntöisesti oman työntekijänsä ja hänen työparinsa kanssa. Perheen kanssa kartoitetaan ja sovitaan, mihin lapsen ja perheen palvelutahoon ollaan yhteydessä. Avoin keskustelu ja tiedonsiirto perheen kanssa ohjaavat työtä. Työskentelyssä kiinnostuksen kohteena on koko systeemi eli perhe ja sosiaalinen verkosto, jossa lapsi elää. Perheellä on mahdollisuus olla alusta alkaen palveluiden suunnittelussa mukana.

Lapsen kanssa työskentelee oma työntekijä ja vanhempien kanssa oma. Työntekijöillä on tukena viikoittain kokoontuva tiimi, joka on tietoinen viikoittaisten tiimikokousten ja jatkuvan reflektion ansiosta perheen tilanteesta. Tiimissä on mukana perheterapeutti (kliinikko) sekä konsultoiva sosiaalityöntekijä sekä perheen työskentelyssä mukana oleva henkilöstö (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, ohjaaja ja/tai perhetyöntekijä) kunkin perheen tarpeen mukaan määräytyen. Kun asioita hoidetaan yhteisvastuullisesti, lapsen ja perheen auttamiseksi kertyy paras tieto ja kokemus. Tiimissä voidaan etsiä ja esittää perheelle rohkeammin erilaisia, uusiakin keinoja ja tapoja, joilla lapsen ja perheen hyvinvointia lisätään. Perhe tai joku perheenjäsenistä voi halutessaan olla mukana tiimipalavereissa.

YHTEYSTIEDOT

HUOM! PALVELUT TUOTETAAN SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA ENONKOSKEN KUNNAN ALUEEN ASUKKAILLE


LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖN JA LASTENSUOJELUN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPISTE

Lapsiperheiden sosiaalityön työntekijöiden työpiste
Sosiaali-ja terveysasema, 2 krs.
Pihlajavedentie 4, PL 111, 57101 Savonlinna

Lastensuojelun työntekijöiden työpiste
Sosiaalivirasto
Olavinkatu 27 E, 57130 Savonlinna


ALKUARVIOINTITIIMI ( YHTEYDENOTOT SEKÄ PALVELUTARPEEN ARVIOINNIT, LASTENSUOJELUILMOITUSTEN KOORDINOINTI SEKÄ MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN)

Sosiaalityöntekijä Heini Karpakka p. 044 417 4114 A-M lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan
Sosiaalityöntekijä Tuija Piirainen p. 044 417 4137 N-Ö lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan
Sosiaaliohjaaja Heini Leskinen (Ankkuri-tiimi poliisilaitos) p. 044 417 4133
Sosiaaliohjaaja Tiina Esen Anttonen p. 044 4174193
Sosiaaliohjaaja Soile Jääskeläinen p. 044 417 4170


LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ (SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT)

Sosiaalityöntekijä Niina Kaskinen p. 044 417 4113
Sosiaaliohjaaja Päivi Kupiainen p. 044 417 4123


AVOHUOLLON TIIMI

sosiaalityöntekijä Anniina Herraniemi  p. 044 417 4180
sosiaaliohjaaja Eija Räsänen p. 044 417 5052
sosiaalityöntekijä Jenny Juuti p. 044 417 3989
sosiaalityöntekijä Tarja Merilehti p. 044 417 3996
sosiaaliohjaaja Virpi Karjalainen p. 044 417 4129
sosiaaliohjaaja Marita Hänninen p. 044 417 4150


SIJAISHUOLLON TIIMI

sosiaalityöntekijä Elina Käyhkö p. 044 417 3993
sosiaalityöntekijä Hanna Haatainen p. 044 417 4130
sosiaalityöntekijä Katri Voutilainen p. 044 417 4119

Lisäksi

Erityistyöntekijä (perheterapeutti) Kai Markkanen, p. 044 417 4179
Johtava sosiaalityöntekijä Tiina Stranden, p. 044 417 4132