Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, tilapäiseksi avuksi silloin, kun tarvitset apua tai tukea

 • asumiseen
 • hoitoon ja huolenpitoon
 • toimintakyvyn ylläpitoon
 • lasten hoitoon ja kasvatukseen
 • asiointiin
 • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojensuorittamista tai niissä avustamista.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat:

 • sairaus
 • synnytys
 • vamma
 • vanhemmalla on huoli omasta jaksamisestaan
 • muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy
 • erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

MILLOIN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUA EI MYÖNNETÄ

Kotipalvelua ei anneta esim. seuraavissa tapauksissa:

 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • Pelkkään siivoukseen
 • Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • Työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve

ASIAKASMAKSUT

Palvelu on maksutonta

Linkit