Voit ottaa lastenvalvojaan yhteyttä myös sähköisesti lapsen huolto-, tapaamis- ja elatusasioissa Sosterin sähköisessä palvelussa:

  • Kirjaudu palveluun
  • Valitse Ota yhteyttä ja täytä esitietoja ja sieltä Aloita asiointi
  • Valitse sosiaalipalvelut ja Yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle

Isyyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa. Tällöin ei enää tarvitse asioida lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Tunnustamisasiakirjat lähetetään neuvolasta lastenvalvojalle, joka lähettää ne 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti) vahvistettavaksi. Virasto lähettää päätöksen isyyden vahvistamisesta suoraan vanhemmille. Vanhempien on huomioitava, että ennakollisen isyyden tunnustamisen ja lapsen syntymän jälkeen olevaa 30 päivän odotusaikaa isyyden vahvistamiselle ei voida nopeuttaa esim. ristiäisten takia. Ennakollisen isyyden vahvistamisen myötä vanhemmille syntyy myös yhteishuoltajuus automaattisesti.

Jos isyyden tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun isyyden selvitykseen. Tällöin isyyden selvittäminen tehdään lastenvalvojan luona ja samalla voidaan laatia sopimus yhteishuoltajuudesta. Varatulla ajalla mahdollinen isä tunnustaa isyytensä ja äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi, joten molemmat asioivat lastenvalvojan luona. Kummallakin vanhemmalla tulee olla mukana tunnistautumisväline, joiksi tässä tilanteessa kelpaavat ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Maistraatti vahvistaa isyyden laadittujen asiakirjojen mukaan.

ÄITIYDEN TUNNUSTAMINEN 

Myös äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa vastaavasti samalla tavalla kuin isyyden tunnustaminen ( äitiyslaki 20.4.2018/253) . Tällöin ei enää tarvitse asioida lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Jos äitiyden tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun selvitykseen.

Huoltajuus

Lastenvalvoja auttaa vanhempia lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelussa ja huolehtii sopimusten vahvistamisesta. Vanhemmat voivat ottaa häneen yhteyttä, kun ero on tulossa tai jo voimassa ja lasten asioista on neuvoteltava sovintoon pääsemiseksi.

Ennen lastenvalvojalle hakeutumista on mahdollista ja suositeltavaa varata aika Savonlinnan perheasiainneuvottelukeskuksesta, jossa vanhemmilla on oikeus lakisääteiseen maksuttomaan perheasioiden sovitteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen vanhemmuussuunnitelman, joka on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Tärkeintä on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat, ettei lapsen yhteys kumpaakaan vanhempaan pääse katkeamaan.

Katso myös www.apuaeroon.fi .

Lapsen elatus

Elatusavun määrään vaikuttaa muun muassa lapsen elatuksen tarve, kummankin vanhemman elatuskyky sekä luonapidon laajuus. Lisäksi elatusavun määrään vaikuttaa perhekokoonpano sekä lapsen ikä. Lapsen elatusapu lasketaan yksilöllisesti lastenvalvojan vastaanotolla.

Tarkemmat ohjeet elatusavun laskemiseen ja siihen tarvittaviin tietoihin sekä asiakirjoihin löytyvät tästä lastenvalvojan ohjeesta:

Hyvät vanhemmat tietoa elatusavusta

sekä oikeusministeriön nettisivuilta Julkaisu 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi.

Kummankin vanhemman tulee lisäksi täyttää varallisuusselvityslomakkeet:

varallisuusselvitys äiti varallisuusselvitys isä