Voit ottaa lastenvalvojaan yhteyttä myös sähköisesti lapsen huolto-, tapaamis- ja elatusasioissa Sosterin sähköisessä palvelussa:

  • Kirjaudu palveluun
  • Valitse Ota yhteyttä ja täytä esitietoja ja sieltä Aloita asiointi
  • Valitse sosiaalipalvelut ja Yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle

Isyyden tunnustaminen

Lastenvalvojalle kuuluvat lapsen isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät silloin, kun lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä. Isyyden selvittämistä, tunnustamista ja vahvistamista koskevista asioista saa tietoa lastenvalvojalta tai omasta neuvolasta.

Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa. Samalla käynnillä voidaan laatia myös sopimus yhteishuollosta. Tällöin ei enää tarvitse asioida lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Tunnustamisasiakirjat lähetetään neuvolasta lastenvalvojalle, joka lähettää ne 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää päätöksen isyyden vahvistamisesta suoraan vanhemmille. Isyyden vahvistamisen jälkeen lastenvalvoja vahvistaa huoltajuussopimuksen ja lähettää sen vanhemmille. Vanhempien on huomioitava, että ennakollisen isyyden tunnustamisen ja lapsen syntymän jälkeen olevaa 30 päivän odotusaikaa isyyden vahvistamiselle ei voida nopeuttaa esim. ristiäisten takia.

Jos isyyden tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun isyyden selvitykseen. Tällöin isyyden selvittäminen tehdään lastenvalvojan luona ja samalla voidaan laatia sopimus huoltajuudesta. Varatulla ajalla mahdollinen isä tunnustaa isyytensä ja äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi, joten molemmat asioivat lastenvalvojan luona. Kummallakin vanhemmalla tulee olla mukana tunnistautumisväline, joiksi tässä tilanteessa kelpaavat ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Maistraatti vahvistaa isyyden laadittujen asiakirjojen mukaan.

Huoltajuus

Lastenvalvoja auttaa vanhempia lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelussa ja huolehtii sopimusten vahvistamisesta. Vanhemmat voivat ottaa häneen yhteyttä, kun ero on tulossa tai jo voimassa ja lasten asioista on neuvoteltava sovintoon pääsemiseksi.

Ennen lastenvalvojalle hakeutumista on mahdollista ja suositeltavaa varata aika Savonlinnan perheasiainneuvottelukeskuksesta, jossa vanhemmilla on oikeus lakisääteiseen maksuttomaan perheasioiden sovitteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen vanhemmuussuunnitelman, joka on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Tärkeintä on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat, ettei lapsen yhteys kumpaakaan vanhempaan pääse katkeamaan.

Katso myös www.apuaeroon.fi .

Lapsen elatus

Elatusavun määrään vaikuttaa:

  • Lapsen elatuksen tarve
  • Kummankin vanhemman elatuskyky
  • Luonapidon laajuus

Tarkemmat ohjeet elatusavun laskemiseen ja siihen tarvittaviin tietoihin sekä asiakirjoihin löytyvät tästä lastenvalvojan ohjeesta

hyvät vanhemmat_sosteri

sekä oikeusministeriön nettisivuilta Julkaisu 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi.

Kummankin vanhemman tulee lisäksi täyttää varallisuusselvityslomakkeet:

varallisuusselvitys äiti varallisuusselvitys isä