• Sosiaalihuoltolain (2014/1301) 21 § mukaisesti asumispalveluita järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä toimissa
 • Tavallisen palveluasumisen palveluseteli myönnetään asiakkaalle, joka tarvitsee hoitajan apua päiväaikaisissa toimissa. Asiakas ei tarvitse apua yöaikaan.
 • Tavallista palveluasumista järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa
 • Palvelusetelipäätös myönnetään toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen pohjalta.
 • Palvelusetelin arvo määritellään seuraavien tulojen perusteella:
 • Tuloina otetaan huomioon kaikki säännölliset ja jatkuvaluonteiset tulot:
  1. eläkkeet
  2. KELA:n etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, veteraanilisä)
  3. henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta ja muusta omaisuudesta saatava korko- osinko- ja vuokratulo (kulut vähennettyinä)
  4. verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta ja erittelyosa
  5. selvitys ennakkopidätysperusteista / kuluvalta vuodelta
 • Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, rintamalisää, laskennallisia tuloja (metsätulo) eikä kertaluonteisia myyntituloja (esim. osakkeen tai kiinteistön myynti)
 • Tavallisen palveluasumisen setelin arvo on enintään 1700 €/kk

Lisätietoja ja opastusta palveluseteleiden käytöstä saa:
Palveluohjaaja maanantaisin klo 8.00-12.00 p. 044 417 3835
Palveluohjaus arkisin klo 8.00-15.00 p. 044 417 2002

Tiedote palveluasumisen palvelusetelistä asiakkaille 24.9.2020

Hakemus tavalliseen palveluasumiseen palvelusetelillä

Palvelusetelin arvo

Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja palveluasumisen myöntämisen perusteet

Palse.fi (palveluntuottajia ja heidän tarjoamiaan palveluita hintatietoineen)