Sotainvalidit

Sosterin kotihoito järjestää Valtiokonttorin tuella sotilasvammalain nojalla sotainvalideille järjestettyjä sosiaalihuollon palveluja. Korvattavia terveydenhuollon palveluja ovat mm. kotisairaalahoito ja lääkinnällinen kuntoutus.

Avopalveluiden saaminen ei edellytä invalidin tulojen selvittämistä, vaan ratkaisevaa on palvelujen tarve. Avopalveluiden korvaamisen edellytyksenä on vähintään 20 %:n haitta-aste, ja niille henkilöille, jotka ovat vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet, haitta-aste on vähintään 10%.

Korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat kotipalvelut: hoito ja hoiva sekä tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, liikkumisen tuen ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päivätoiminta). Kaikki mainitut palvelut ovat invalidille maksuttomia.

Sotaveteraanit

Sotaveteraaneille järjestetään kotona asumista tukevia, ennaltaehkäiseviä kotihoidon palveluja Valtionkonttorin osoittaman kuntakohtaisen määrärahan tuella kotiin vietävinä siivous-, hoiva- ja hoitopalveluina. Kotona asuvat sotaveteraanit saavat Sosterin kauppakassi- ja ateriapalvelun tai lounassetelin sekä turvapuhelimen ilmaiseksi.

Sosteri on kilpailuttanut hankintamenettelyohjeen mukaisesti kuntien veteraanien avopalvelujen tuottajat ja Savonlinnan alueella palveluntuottajana toimii Vetrea (H10 Kymppipalvelut).

Hoiva-, hoito- ja siivouspalvelua tarjotaan Valtiokonttorin myöntämän määrärahan ja  palvelutarpeen arvioinnin perusteella yksilöllisesti suunniteltuna.


Linkit