SAS Selvitä-arvioi-sijoita-ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja ehdottaa palvelutarpeen arvioinnin, sosiaalisen tilanteen ja asiakkaan terveydentilan perusteella:

 • kotiin vietäviä palveluita tai niiden lisäämistä
 • vuorohoidon aloittamista tai lisäämistä
 • toteaa asiakkaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa
 • tekee esityksen asiakkaan palveluasumispaikasta sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajalle

Ryhmään kuuluu:

 • Geriatrian erikoislääkäri
 • Sosiaalityöntekijät
 • SAS-sairaanhoitaja
 • Palveluohjaaja

SAS-hoitaja

SAS-hoitaja tekee yhteistyötä asiakkaan, omaisten ja hoitolaitosten ja asumispalveluita tuottavien yksiköiden kanssa. Hoitajan tehtäviä ovat:

 • Erikoissairaanhoidon potilaiden jatkohoitopaikkojen järjestäminen
 • Omaishoidettavien lyhytaikaisjaksojen järjestäminen
 • Vuorohoidon järjestäminen
 • Omaisten/asiakkaiden ohjaus hoitopaikkoihin sijoittelussa