Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai asiakkaan kodissa. Koti elinympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja tehtäviin osallistumisen
myötä. Ikäihmiselle perhehoito sopii erityisesti silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne.

Perhehoidossa ikääntynyt voi asua lyhytaikaisesti tai pysyvästi perhehoitajan kotona. Lyhytaikainen hoito soveltuu esimerkiksi omaishoitajan loma-aikojen sijaisjärjestelyksi. Perhehoitaja voi tulla myös ikäihmisen
kotiin lyhytaikaisesti.