Palvelutalo Karpalokoti on tällä hetkellä 46-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on jaettu kahteen osastoon.

Karpalokoti on muuttumassa pelkästään pitkäaikaishoitoa tarjoavaksi yksiköksi vuoden 2019 aikana. Toiminnan tavoitteena on asukkaiden laadukas ja turvallinen elämä kodinomaisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Arkipäivää piristävät mm. kuntosaliryhmät, lukupiirit, laulutuokiot ja ulkoilut sekä erilaiset vierailijat.  Lääkäri käy kerran kolmessa viikossa.

Karpalokodissa toimitaan asukkaan voimavarat huomioiden ja omahoitaja – periaatteen mukaisesti. Omahoitaja tekee yhdessä asukkaan ja läheisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman, joka on hoidon ja kuntoutuksen perusta. Asukkaan voimavarat kartoitetaan säännöllisesti mahdollisimman aktiivisen ja merkityksekkään arjen saavuttamiseksi.

Asukasvalinta

Asukasvalinnat tehdään Selvitä-Arvioi-Sijoita-työryhmässä. Valintaa edeltää aina palvelutarpeen arviointi. Lyhytaikaispaikkaa tarvitsevat voivat olla yhteydessä SAS-hoitajaan.