Palvelutalo Helminauha tarjoaa tehostettua palveluasumista 53 asukkaalle. Näistä viisi asukaspaikkaa on varattu lyhytaikaishoitoa tarvitseville ja yksi asukashuone toimii saattohoitohuoneena, jossa myös omaisella on mahdollisuus olla läsnä.

Helminauha koostuu neljästä eri yksiköstä: Rauhala, Toivola, Harjulan alakerta ja Harjulan yläkerta. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, lääkäri käy kerran viikossa.

Toimintamme tavoitteena on asukkaiden laadukas, turvallinen ja virikkeellinen elämä kodinomaisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Tarjoamme toimintakykyä ylläpitävää hoitoa ja hoivaa: asukas osallistuu voimavarojensa mukaan päivittäisiin askareisiin saaden kuitenkin riittävää sanallista ja toiminnallista ohjausta. Hoito ja hoiva perustuvat  asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseen yksilölliseen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan, jonka nimetty omahoitaja tekee yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa.

Omaiset ja vierailijat ovat tervetulleita, erillisiä vierailuaikoja meillä ei ole.

Asukasvalinta

Mikäli tarvitaan lyhytaikaispaikkaa itselle tai omaiselle, voi olla yhteydessä SAS-hoitajaan.

Pitkäaikaishoivapaikkaa tarvitseville tehdään aina ensin palvelutarpeen arviointi kotihoidon tai sosiaalityöntekijän toimesta.

Pitkäaikaisasukkaiden maksu koostuu asunnon koon mukaisesta vuokrasta sekä palvelumaksusta, joka sisältää mm. lääkäripalvelun, hoidon ja hoivan, ateriat ja siivouksen 1xvko. Asukas maksaa itse lääkkeensä.

Hoitomaksuihin on mahdollisuus hakea hoitotukea, jossa henkilökuntamme ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä auttavat.