Päivärinne on Savonrannalla sijaitseva vuonna 2000 valmistunut vanhainkoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille sekä muistisairaille. Sen perustehtävänä on huolehtia asukkaidensa turvallisesta, laadukkaasta ja virikkeellisestä arjesta sekä loppuelämän hyvinvoinnista.

Hoito ja hoiva perustuvat asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseen yksilölliseen hoito- , palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan, jonka nimetty omahoitajaryhmä tekee yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa.

Päivärinteellä on 18 asukaspaikkaa sekä yksi lyhytaikaispaikka jotka jakautuvat kahdelle osastolle: Onnela ja Ainola. Asukashuoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita. Molemmilla osastoilla on omat ruokailutilat ja sauna- ja pesutilat ovat osastojen läheisyydessä. Asukkaiden ateriat valmistetaan keskuskeittiöstä, joka sijaitsee vanhainkodin yhteydessä.

Kaikki tilat on varustettu sprinklerijärjestelmällä. Pesutilat ja vessat ovat esteettömiä ja invamitoitettuja. Talossa on sähköiset ovilukot ja sisäpiha on aidattu turvallisen ulkoilun takaamiseksi.

Asukasvalinnat Päivärinteelle tehdään Selvitä-Arvioi-Sijoita-työryhmässä (SAS) ja valintaa edeltää aina palvelutarpeen arviointi.

VIERAILUT:

Omaiset ja vierailijat ovat tervetulleita, vierailujen toivotaan ajoittuvan klo 8-19 välille. Vierailuajoista on sovittava henkilökunnan kanssa etukäteen soittamalla numeroon 0444172227. Hoitajat ohjeistavat vierailijoille hygieniaohjeet vieraillessa.