Kerimäen vanhainkoti tarjoaa ympärivuorokautista lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa sekä saattohoitoa Sosterin alueen ikäihmisille kirkonkylän sydämessä. Vanhainkoti sijaitsee terveysaseman yläkertaan valmistuneissa uudistetuissa toimitiloissa. Asukaspaikkoja on yhteensä 30, joista seitsemän on lyhytaikaispaikkaa. Huoneet ovat yhden, kahden ja kolmen hengen huoneita. Pesutilat ja vessat ovat esteettömiä ja invamitoitettuja. Ruoka tulee vanhainkotiin Puruveden palvelutalon keittiöstä. Vanhainkodilla on sähköiset ovilukot ja ulkoilu tapahtuu hoitajien kanssa. Vanhainkodilla työskentelee sairaanhoitajia sekä perus- ja lähihoitajia. Lääkäri käy kerran kuussa ja myös fysioterapeutti tekee säännölliset käynnit.

Lyhytaikaishoito on tarkoitettu omassa kodissaan asuville vanhuksille tilapäiseksi hoitojaksoksi. Jakson pituus määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen oman toimintakyvyn ylläpitämistä ja/tai omaishoitajan jaksamista, jotta ikääntynyt pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään sairauksista ja toiminnanvajeista huolimatta.

Pitkäaikaishoito on tarkoitettu ikääntyneelle, joka ei enää palveluidenkaan turvin kykene asumaan omassa kodissaan. Pitkäaikaishoidon tavoitteena on tarjota asukkaalle turvallinen ja viihtyisä koti sekä hänen tarpeidensa mukaiset palvelut sisältävä hoiva ja hoito.

Lyhytaikaispaikkaa itselleen tai omaiselleen tarvitsevat voivat olla yhteydessä SAS-hoitajaan.

VIERAILUT: Läheiset ja vierailijat ovat tervetulleita ja odotettuja, vierailujen toivotaan ajoittuvan klo 8-20 välille. Olette lämpimästi tervetulleet osallistumaan läheisenne hoitoon ja päivittäiseen elämään vanhainkodilla. Henkilökunta opastaa teitä mielellään mm. ulkoilussa avustamisessa.

TULIAISET: Kukkien, alkoholin ja elintarvikkeiden tuomisesta on hyvä ensin keskustella henkilökunnan kanssa, mutta periaatteessa kaikkia tuliaisia voi tuoda. Elintarvikkeita voi tuoda kerta-annoksen ja alkoholin henkilökunta annostelee asukkaalle.