Kotihoidossa toimii kotiuttamistiimi, jonka tavoitteena on tehostaa Savonlinnan kaupungin alueella asuvien laadukasta ja turvallista kotiutumista heidän siirtyessään kotihoidon asiakkaiksi, joko erikoissairaanhoidon
osastoilta, kuntoutusosastoilta tai muusta lyhytaikaishoitopaikasta.

Kotiutustiimin tehtävään kuuluvat mm.

  • hoidon suunnittelu yhdessä kotiuttavan tahon, asiakkaan ja omaisten kanssa
  • hoidon suunnittelu, sopeuttaminen ja sovittaminen osaksi kotihoidon tiimien toimintaa
  • omahoitajan nimeäminen
  • hoidon jatkuvuuden saumattomuus
  • yhteistyö kotikuntoutustiimin kanssa
  • asiakkaan alkuvaiheen hoidon suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä kotihoidon tiimin kanssa
  • kotiuttamiseen liittyvien muiden palveluiden ja tukipalveluiden tarveselvitys, käynnistäminen ja koordinointi.

Kotiuttamistiimi hoitaa asiakasta tai osallistuu asiakkaan hoitoon kahden viikon ajan kotiutumisesta, jonka jälkeen asiakkaan hoito siirtyy omalle kotihoidon tiimille. Lääkäripalvelut järjestetään pääsääntöisesti asiakkaan oman kotihoidon alueen lääkärin kautta.