Kotikuntoutus on perusteltua, kun asiakas tarvitsee apua liikkumiseen ja kodin arkiaskareista selviytymiseen. Kotikuntoutuksella pyritään tukemaan asiakas itsenäiseen toimintaan ja pärjäämiseen omassa arjessaan.

Kotikuntoutus on moniammatillista toimintaa, jolla pyritään tukemaan ihmisen turvallista kotona asumista. Kotikuntoutusta voi saada tarvittaessa kuka tahansa sairaalasta ja kuntoutusosastoilta kotiutuva sekä kotihoidon asiakkaat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten suositusten pohjalta. Kotihoitoa saavalla asiakkaalla kotikuntoutus toteutetaan ensisijaisesti kotihoidon resurssein.

Kotikuntoutustiimiin kuuluu fysioterapeutteja ja toimintaterapeutti. Kotona toteutettavaa kuntouttavaa toimintaa toteuttavat myös kotihoidon kuntouttavat lähi- ja kuntohoitajat tiiviissä yhteistyössä kotihoidon muun henkilöstön kanssa.

Kotikuntoutuksessa voidaan hyödyntää kotikäyntien rinnalla videopuheluina toteutettavaa etäkuntoutusta. Etäkuntoutusta varten asiakkaalle lainataan tarvittava laitteisto ja internetyhteys. Etäkuntoutuksen mahdollisuus arvioidaan aina yksilöllisesti.

KOTIKUNTOUTUS:

  • kotikäynnit
  • videopuhelut (erikseen sovittaessa)
  • apuvälinekartoitukset ja pienet kodin muutostyöt
  • osallistuminen kotiutuspalavereihin
  • asiakkaan laaja toimintakyvyn kartoitus ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman teko ja seuranta yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa
  • fysio- ja toimintaterapia (Huom! kotikuntoutus ei poissulje avokuntoutusta)
  • kuntoutumisen jatkumisen varmistaminen asiakkaan kotiutuessa
  • yhteistyö muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa

ASIAKASMAKSUT

Kotikuntoutuksen käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kotihoitoa saavalla asiakkaalla kotikuntoutus sisältyy kotihoidon maksuihin.


Ota yhteyttä

Mikäli koet tarvitsevasi kotikuntoutusta, voit ottaa yhteyttä myös Toimintakyky-yksikön osastonsihteeriin, joka välittää viestisi Kotikuntoutuksen terapeuteille.

osastonsihteeri

ma–pe klo 9–12
puh. 044 417 2760

Kotihoitoa saavalla asiakkaalla kotikuntoutus toteutetaan ensisijaisesti kotihoidon resurssein. Ota yhteyttä oman alueesi kotihoitoon: