Kotikuntoutustiimi toimii yhteistyössä Sosterin toimintakyky-yksikön ja kotihoidon kanssa. Kotikuntoutus on perusteltua, kun asiakas tarvitsee apua liikkumiseen ja kodin arkiaskareista selviytymiseen. Tavoitteena on aktivoida asiakas itsenäiseen toimimiseen ja pärjäämiseen omassa arjessaan.

Kotikuntoutus on moniammatillista; tiimimme koostuu fysio- ja toimintaterapeuteista sekä lähi- ja kuntohoitajista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotihoidon muun henkilöstön kanssa. Kotikuntoutusta voi saada tarvittaessa kuka tahansa sairaalasta ja kuntoutusosastoilta kotiutuva sekä kotihoidon asiakkaat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten suositusten pohjalta. Kotikuntoutusta on siis mahdollista saada joko kotihoidon ulkopuolella  tai kotihoidossa.

KOTIKUNTOUTUSTIIMI:

  • kotikäynnit
  • apuvälinekartoitukset ja pienet kodin muutostyöt
  • osallistuminen  kotiutuspalavereihin
  • asiakkaan laaja toimintakyvyn kartoitus ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman teko ja seuranta yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa
  • fysio- ja toimintaterapia, huom! kotikuntoutus ei poissulje avokuntoutusta
  • kuntoutumisen jatkumisen varmistaminen asiakkaan kotiutuessa
  • ryhmätoiminnan vetäminen
  • yhteistyö muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa

ASIAKASMAKSUT

Kotikuntoutustiimin ensi- ja kartoituskäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Kotihoitoa saavalla asiakkaalla kotikuntoutustiimin maksut sisältyvät kotihoidon maksuihin.


Ota yhteyttä

Oman alueesi yhteystiedot löydät täältä