Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, ja on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty itse tai omaistensa avustamana valmistamaan tai hankkimaan aterioitaan ja joilla on ravitsemustilan heikkous tai terveydentilaan liittyvä erityisruokavalion tarve. Ateriapalvelua haetaan Ilmoitus tukipalvelun tarpeesta lomakkeella, joita saa kotihoidon esimiehiltä, palveluohjaajilta ja sosiaalityöntekijöiltä.

Ateriapalvelutarvetta arvioitaessa selvitetään ensisijaisesti asiakkaan muut aterian hankkimis- ja valmistusmahdollisuudet kuten ruokailu läheisessä ruokailupaikassa ja lähipiirin apu. Ateriapalvelu voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi. Ateriapalvelun maksut ovat porrastettu tulosidonnaisesti.

Kotiin toimitetusta lämpimästä ateriasta kuljetuksineen peritään

  • 7.10 euroa palvelunsaajilta, joiden tulot ovat alle 1103 euroa/kk/brutto
  • 8.50 euroa palvelunsaajilta, joiden tulot ovat yli 1103 euroa/kk/brutto

Kotiin toimitetusta kylmästä ateriasta kuljetuksineen peritään

  • 4.50 euroa palvelunsaajilta, joiden tulot ovat alle 1103 euroa/kk/brutto
  • 6.90 euroa palvelunsaajilta, joiden tulot ovat yli 1103 euroa/kk/brutto

Palveluntuottajina ovat keskuskeittiöt; Savonlinnassa keskussairaalan keittiö, Karpalokodin aluekeittiö, Savonrannalla Päivärinne, Kerimäellä Puruveden Palvelutalon keittiö ja Punkaharjulla Sodexo.

Aterioiden kuljetuksen tuottaa kotihoidolle ulkopuolinen palveluntuottaja ja hänen tehtävänä on vastata kotipalveluasiakkaiden ateriakuljetuksista. Ateriat kuljetetaan keittiöistä asiakkaiden kotiin seitsemänä (7) päivänä viikossa kello 10.00–13.00 välisenä aikana. Savonrannalla ja Punkaharjulla ateriakuljetuksen hoitaa kotihoidon henkilöstö.

Säännöllistä kotihoitoa saava asiakas voi saada ateriapalvelun tukipalveluna kotihoidon osoittamassa aterianvalmistuspaikassa. Palvelun saamisen kriteereinä ovat omatoimisuuden tukeminen ja kuntoutumisen ylläpitäminen.


Ota yhteyttä

Oman alueesi palveluohjaajat ja esimiehet löydät täältä