Sosterissa on käytössä arviointimenetelmänä RAI-ohjelma kotihoidossa, palvelutaloissa ja terveyskeskuksen osastoilla. Siinä asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan RAI-toimintakyvyn (Resident Assesment Instrument) arviointimenetelmällä. Henkilön toimintakykyä tutkitaan kysymyksillä neljästä toimintakyvyn osa-alueesta:

  1. arjesta suoriutuminen
  2. psyykkinen hyvinvointi (masennus, harhaisuus, harhaluuloisuus)
  3. henkiset toiminnot eli kognitio
  4. sosiaalinen vuorovaikutus ja aktiivisuus