Palveluohjaus

Palveluohjaus on hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta, joka pitää sisällään tietoa palveluista ja etuuksista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Palveluohjauksella pyritään tukemaan omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä itsehoitoa. Palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan hänen läheistensä kanssa. Palveluohjaus kotihoidossa on asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveysalan työtä. Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet