Kotihoidossa senioripäihdevastuuhenkilö toimii tukihenkilönä päihdeasiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ongelmatilanteiden selvittelyssä. 

Senioripäihdevastuuhenkilö ei ole päihdetyöntekijä vaan henkilö, joka on saanut SENIORI-projektin myötä lisäkoulutusta päihdeasiakkaan kohtaamiseen, hoitamiseen ja ongelmatilanteiden selvittelyyn. Päihdevastuuhenkilö auttaa omahoitajaa vahvistamaan ammattitaitoa päihdetyössä, osallistuu tarvittaessa päihdeasiakkaan kotiuttamispalavereihin jne.

Oman alueesi vastuuhenkilön löydät täältä:

Senioripäihdevastuuhenkilötoiminnassa ovat mukana myös päihdetyö ja Savonlinnan seurakunnan edustaja sekä Sosterin perusterveydenhuolto. Senioripäihderyhmiä kokoontuu mm. Savonlinnassa, Kerimäellä ja Savonrannalla. Lisätietoja antavat alueiden senioripäihdevastuuhenkilöt ja ryhmänohjaajat.