Muistikoordinaattori on muistisairaiden hoitoon koulutettu terveysalan ammattilainen. Muistikoordinaattorin tärkeimmät työnkuvaan kuuluvat alueet:

  • Diagnoosin jälkeisen kotona selviytymisen kartoitus yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
  • Kotona selviytymisen seuraaminen ja tarvittavien tukitoimien järjestäminen sairauden edetessä
  • Ongelmatilanteiden havaitseminen ja ratkaisu
  • Omaisten jaksamisen huomiointi
  • Olla muistisairaan ja hänen läheistensä tukena

Muistisairaiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Etukäteen ei voi tietää, kuka sairastuu. Terveellisillä elämän tavoilla ei välttämättä voida sairautta estää mutta sairauden sattuessa voidaan selviytyä paremmin arjen haasteista. Muistisairaus on etenevä sairaus, johon ei vielä ole keksitty parannusta. Hyvin tasapainotetulla lääkehoidolla, säännöllisellä seurannalla ja tarvittavilla tukitoimilla voi kotona asuminen jatkua vielä pitkäänkin. Tällä hetkellä muistisairauksien hoitoon on panostettu osaavaa ja asiantuntevaa henkilöstöä, jotka ovat valmiita auttamaan joka tilanteessa. Sairastuneen ja omaisen on hyvä tietää, ettei jää yksin sairauden kanssa.  Aina voi ja saa kysyä, kun eteen tulee uusia kysymyksiä ja tilanteita.

Näissä asioissa voitte aina ottaa yhteyttä muistikoordinaattoriin.


Muistihoitajat

Kotihoidon muistihoitajat mm. kartoittavat kotihoidon muistiasiakkaan palvelutarvetta, palvelujen oikeaa kohdentamista, tukipalvelujen riittävyyttä ja tukevat muistiasiakkaan omaista. Muistihoitajat auttavat esimerkiksi tilanteissa, joissa muistiasiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, kun käytösoireita ilmenee, kun asiakkaalla/ omaisella on tiedon ja ohjauksen tarvetta jne.

Oman alueesi kotihoidon muistihoitajat löydät täältä: