SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSU

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu perustuu asiakkaan tuloihin ja siihen aikaan, jonka työntekijät käyttävät palvelun toteuttamiseen. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään aika tunteina kuukaudessa. Maksu peritään maksuasetuksessa määrätyn tulorajan ylittävistä tuloista ja maksuprosentti määräytyy asiakkaan luona käytettävän ajan mukaan


TILAPÄISEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSU

Tilapäisestä kotihoidosta (kotihoidon käyntejä vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa) peritään käyntimaksu, joka suuruus määräytyy käynnin/käyntien keston mukaan (tuntia/vuorokausi).


Ota yhteyttä

Kotihoidon yhteystiedot