Ikäihmisten perhehoito on inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivan ja huolenpidon muoto. Sen perustana ovat yhteisöllisyys ja perheen arkeen osallistuminen ikäihmisen tarpeet ja toiveet huomioiden.

Perhehoidon vahvuuksia on jatkuvuus, kodinomainen ympäristö sekä pysyvät ihmissuhteet. Perheen arkeen osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä ylläpitävät hyvää elämänlaatua.

Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisille tarjottavien palvelujen valikossa.

”Perhehoito on hoidon tai muun osa-tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona” Perhehoitolaki 3§

Ikäihmisten perhehoito voi tapahtua myös hoidettavan kotona osana muita kotona asumista tukevia palveluja sekä omaishoitajan vapaiden mahdollistajana. Kiertävät perhehoitajat ovat olleet erittäin kysyttyjä omaishoitoperheissä Sosterin alueella.  Omaishoitajat ovat voineet mennä rauhassa asioilleen, harrastuksiin tai tapaamaan tuttuja ja hengähtää hetken turvallisin mielin perhehoitajan ollessa hoidettavan luona.

Sosteri oli osatoteuttajana STM:n kärkihankkeessa: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (Ossi-hanke 2016 – 2018).

Hankkeen myötä kehitettiin Sosterin alueelle ikäihmisten perhehoitoa, jota alueella ei ollut ennen hanketta.

Katso tästä videolta miten perhehoidon palveluja on kehitetty alueellamme.

Lisätietoja:

Jaana Sairanen
jaana.sairanen@sosteri.fi
p. 044 417 2229

Neuvontapiste Nestori nestori@sosteri.fi p. 044 417 2002