Päihdepalvelut ovat tarkoitettu henkilölle, joilla on huoli tai ongelma omasta tai läheisen päihteiden käytöstä, peli- tai lääkeriippuvuudesta.

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.


A-klinikka

A-klinikka


Senioripäihdetyö

Kotihoidossa senioripäihdevastuuhenkilö toimii tukihenkilönä päihdeasiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ongelmatilanteiden selvittelyssä.

Senioripäihdetyö


Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste SIILI

Siili on terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville.

Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste SIILI