Päihdepalvelut ovat tarkoitettu henkilölle, joilla on huoli tai ongelma omasta tai läheisen päihteiden käytöstä, peli- tai lääkeriippuvuudesta.

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.


Senioripäihdetyö

Kotihoidossa senioripäihdevastuuhenkilö toimii tukihenkilönä päihdeasiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ongelmatilanteiden selvittelyssä.

Senioripäihdetyö


Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste SIILI

Siili on terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville.

Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste SIILI