Sopimuksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa. Vapaan järjestäminen sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoitajalla on oikeus käyttää kalenterivuoden loppuun mennessä kertyneet säästetyt vapaapäivät seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Hoitajan vapaapäivien ajaksi hoidettavalle voidaan varata hoitojakso vanhainkodista, terveyskeskuksen vuodeosastolta tai erilaisista avopalveluyksiköistä. Hoitojakson varauksen hoitaja tekee itse.

1.1.2020 alkaen hoitomaksu on 48,90 euroa/ päivä. Laitoshoidossa sekä lyhytaikaishoidossa maksukaton ylittyessä (683 euroa/ vuosi) hoitomaksu on 22,50 euroa/ päivä. Omaishoitajan ansaittujen vapaapäivien (maksimissaan 36 päivää/vuosi) ajalta hoitomaksu on 11,40 euroa/vuorokausi.

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito voidaan järjestää myös sijaishoitajan turvin. Tällöin sairaanhoitopiiri tekee sijaishoitajan tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen hoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta. Sijaishoitajan palkkio on 89,57 €/vrk ja 44,79 € alle vuorokauden kestävästä hoidosta. Sijaishoitajan hankkii hoitaja itse.

Sijaishoidon ajalta hoitomaksua ei peritä. Sijaishoitajalle ei myöskään korvata mahdollisia hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Omaishoitolain muutoksen myötä omaishoitajalla on 1.4.2017 alkaen halutessaan mahdollisuus käyttää vapaapäiväoikeuttaan myös päivätoiminnassa. Vapaiden pitämisestä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Yksi lakisääteinen vapaa vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu on 11,40 euroa/kaksi päivätoimintapäivää).