Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Sosteri myöntää omaishoidon tuen Savonlinnan ja Enonkosken omaishoidon tuen asiakkaille. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta hän voisi selviytyä omassa kodissaan. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu harkintaan.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2019


Omaishoitajan vapaa

Sopimuksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti.

Omaishoitajan vapaa


Omaishoitoa tukeva päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään mm. Päiväpaikka Mariassa.

Omaishoitoa tukeva päivätoiminta


Sijaishoito

Sosteri voi järjestää omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta.

Sijaishoito


OMAISHOITAJAN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTARKASTUS

Terveystarkastus on maksuton ja suunnattu kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneelle omaishoitajalle. Omaishoitaja varaa itse ajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen oman terveysaseman vastaanotosta. Ennen vastaanotolle menoa omaishoitaja täyttää esitietolomakkeen. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Tarkastuksessa on mahdollista käydä 2 vuoden välein. Työssä olevat omaishoitajat kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Yhteystiedot ja ajanvaraus:

Savonlinnan kantakaupunki, Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta

p. 015 527 7112

Enonkosken terveysasema

p. 015 527 7169

Voit tulostaa ja täyttää ennakkoon alla olevan esitietolomakkeen mukaan terveystarkastukseen:

Omais- ja perhehoitajien terveystarkastuksen esitietolomake