Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Sosteri myöntää omaishoidon tuen Savonlinnan ja Enonkosken omaishoidon tuen asiakkaille. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta hän voisi selviytyä omassa kodissaan. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu harkintaan.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2019


Omaishoitajien ja sijaishoitajien  OIMA

Sosterissa käytetään omaishoidon palkkioiden maksuun ja sijaishoitajien työpäivien ilmoittamiseen Oima -ohjelmaa.

Hoitajat voivat itse raportoida hoitopäivät ja muut tiedot Oiman palvelussa. Jos sähköisen palvelun käyttö ei ole mahdollista, tiedot voi ilmoittaa paperilla, .

Oiman käyttöönoton myötä omaishoitaja voi seurata reaaliajassa mm. voimassa olevia toimeksiantosopimuksia, omaishoidon vapaiden määrää, maksettujen palkkioiden palkkalaskelmia sekä tulevien maksujen tilannetta.

Katso video Oiman käytöstä:


Omaishoitajan vapaa

Sopimuksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti.

Omaishoitajan vapaa


Omaishoitoa tukeva päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään mm. Päiväpaikka Mariassa.

Omaishoitoa tukeva päivätoiminta


Sijaishoito

Sosteri voi järjestää omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta.

Sijaishoito