Henkilökohtaista apua voi saada henkilö, jolla on etenevä tai pitkäaikainen sairaus tai vamma, ja jonka vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäistoimista, työstä ja opiskelusta, harrastuksista, yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisestä. Vaikeavammaisen henkilön tulee itse pystyä määrittelemään avun tarve ja toteuttamistapa. Henkilökohtainen apu ei voi olla hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja Sosterissa ovat työnantajamalli, ostopalvelu sekä Sosterin oma toiminta. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työnantajana.

Hakemuslomake henkilökohtaiseen apuun löytyy sivulta Vammaispalvelut

Avustajakeskus

Työnantajana toimimiseen saa ohjausta ja neuvontaa Sosterin avustajakeskuksen palveluohjaajilta. Avustajakeskus auttaa myös avustajien sijaisjärjestelyissä, rekrytoinneissa sekä työnantajavelvoitteiden hoitamisessa.


Avustajan lomakkeet

Avustajat voivat tuoda täytettyjä lomakkeita myös sairaalan F-rakennuksen oven ulkopuolella oikealla talon seinässä olevaan postilaatikkoon virka-ajan ulkopuolella.

Avustajan matkalasku (sähköisesti täytettävä)

Avustajan matkalasku (tyhjä lomake)

Avustajan tyovuorotaulukko 1

Avustajan tyovuorotaulukko 2

avustajan-oma-ilmoitus-sairauspoissaolosta