Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on huolehtia Sosterin alueen ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä toimeentulon toteutumisesta. Palveluilla parannetaan edellytyksiä omaan elämänhallintaan sekä lisätään valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen.