Eroauttaminen

Me Sosterissa tarjoamme apua ja tukea eroa pohtiville ja eronneille aikuisille ja heidän lapsilleen. Eroauttamisen tarkoituksena on antaa tukea erokriisissä ja sen kohtaamisessa sekä yhteistyövanhemmuuden rakentamisessa.

Erokriisin kohdatessa ihminen tarvitsee yleensä tietoa ja hän hakee ymmärrystä siihen mitä on tapahtunut. Ero on suuri elämänmuutos kaikille perheenjäsenille ja se herättää erilaisia tunteita. Usein myös käytännön asioihin voi kaivata neuvoja ja apua.

Eroa voi hakea yksin tai yhdessä.


Eroon liittyvät käytännön asiat ja tuet

Neuvolasta tukea

Neuvolasta saa tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Lapsen kannalta olennaista on vanhempien välisen yhteistyön rakentuminen eron jälkeen. Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan aikaa, ymmärrystä, turvallisuutta ja tietoa muutoksista. Voit aina olla yhteydessä omaan terveydenhoitajaasi, neuvolan perhetyöntekijään tai Lasten ja nuorten palveluluukkuun, jos kaipaat tukea eroon liittyvissä asioissa.

Neuvoloiden ja perhetyöntekijöiden yhteystiedot löydät neuvoloiden sivuilla.


koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on yhteistyössä perheiden kanssa turvata lapsille ja nuorille heidän edellytystensä mukainen mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, sekä tukea ja ohjata heitä terveyttä edistävissä valinnoissa luoden perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään sosiaaliohjaajan, opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä.

Sosterin kotivisuilta löydät sekä kouluterveydenhoitajien että opiskeluterveydenhuoitajien yhteystiedot.

Koulukuraattorien yhteystiedot voit katsoa Savonlinnan kaupungin sivuilta, josta löytyvät myös koulupsykologien yhteystiedot.


Perheasioiden sovittelu perheasiainneuvottelukeskuksessa

Perheasiainneuvottelukeskuksessa eroauttamista tehdään myös ennaltaehkäisevällä otteella, pariskuntien kanssa yhdessä tai yksilöiden kanssa eron mahdollisuuden pohdintaa, siihen päätymistä yhdessä tai erikseen, sen välttämistä ja pari- tai yksilöterapian aloittamista sekä eron jälkihoitoa yksilö- tai ryhmämuotoisesti.

Ennen lastenvalvojalle hakeutumista on mahdollista ja suositeltavaa varata aika Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksesta, jossa vanhemmilla on oikeus lakisääteiseen maksuttomaan perheasioiden sovitteluun.

Perhesovittelussa vanhempia autetaan jäsentämään, mistä asioista heidän on tarpeen sopia erotilanteessa. Vanhemmat saavat apua ja tukea keskinäisiin neuvotteluihinsa tilanteissa, joissa omat yritykset ovat saattaneet kääntyä riitelyksi ja joutua umpikujaan tai joissa puhevälejä ei ole. Tavoitellaan lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemista sopimuksin, jotka voidaan myöhemmin vahvistaa lastenvalvojan luona.

Lisätietoja: Perheasiainneuvottelukeskuksen kotisivuilta

Savonlinnan perheasiainneuvottelukeskuksen yhteystiedot:

p. 044 776 8032

Puhelinaika ma-pe klo 11-12

Sähköposti: perheneuvonta.savonlinna@evl.fi

Sijainti: Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Väinönkatu 2


Lastenvalvoja

Lastenvalvoja auttaa vanhempia lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelussa ja huolehtii sopimusten vahvistamisesta. Vanhemmat voivat ottaa häneen yhteyttä, kun ero on tulossa tai jo voimassa ja lasten asioista on neuvoteltava sovintoon pääsemiseksi.

Lastenvalvoja ja perheasiainneuvottelukeskus voivat toteuttaa työskentelyssään myös parityöskentelymallia lasten asioiden selvittämisen tueksi. Tiivis yhteistyö tarvittaessa tuo tukea myös perheelle.

Lastenvalvoja Mikko Kolehmainen

p. 044 417 4122

puhelinaika on ma-pe klo 9-10.

Sähköposti: mikko.kolehmainen@sosteri.fi

Sijainti: Kaupungin talo, E-rappu, 1. krs, osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Voit ottaa lastenvalvojaan yhteyttä myös sähköisesti lapsen huolto-, tapaamis- ja elatusasioissa Sosterin sähköisessä palvelussa.

Lisätietoja lastenvalvojan palveluista Sosterin kotisivuilta.


Lasten erovertaisryhmä tapaamiset Sosterin Perhepalvelukeskuksessa

Perhepalvelukeskukseen hakeudutaan monesta syystä. Kun perheessä aikuiset pohtivat eroa tai ovat eronneet jo, he kantavat huolta lasten jaksamisesta. Perhepalvelukeskuksen työntekijät ovat apuna myös vanhempien erotyöskentelyssä tarpeen mukaisin tavoin.

Lasten erovertaisryhmä kokonaisuus on 8 kertaa. Ensimmäinen tapaaminen on perhekohtainen, ja viimeinen tapaaminen on suunnattu kaikille lapsille ja vanhemmille. Lasten ryhmä kokoontuu 6 kertaa, jolloin kullakin kerralla on eri teema. Vanhempien erilleen muutosta on hyvä olla aikaa noin 4-6 kk. Erosta voi kuitenkin olla useampi vuosi.

Ryhmän on osallistujille ilmainen ja on tarkoitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille.

Ryhmään ilmoittaudutaan kirjallisesti lomakkeella, missä kysytään perustietoja. Tämän pohjalta ohjaajat psykologi Tuuli Paajanen ja sosiaalityöntekijä Riitta Hyttinen kokoavat ryhmäläiset.

Perhepalvelukeskuksen toiminnasta lisää Sosterin kotisivuilta.

Tarkemmat tiedot ryhmän alkamisesta saat perhepalvelukeskuksesta.


Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöntekijään erilaisissa ongelmatilanteissa, kun sinulla on alaikäisiä lapsia. Ajan voi nyt varata myös sähköisesti netissä Sosterin sähköisissä palveluissa.

Sosiaalityöntekijä voi auttaa sinua ja perhettäsi erilaisissa arjen ongelmissa ja kriiseissä kuten avioero, kuolema, päihteiden käyttö, taloudelliset ongelmat, vanhemmuuteen ja jaksamiseen liittyvät asiat.

Älä jää yksin, hae apua matalan kynnyksen palveluihimme. Lisätietoja Sosterin sivuilla lapsiperheiden sosiaalipalvelut.


Kuka huomaa mut?-hanke (2019-2021)

Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnan alueelle lapsen hyvinvointi ja osallisuutta vahvistava eroauttamisen toimintamalli. Tavoitteena on vahvistaa eron kohdanneiden lasten kuulluksi tulemista ja huomioimista arjen toimintaympäristössä sekä turvata eron kohdanneille lapsille ja vanhemmille riittävän varhainen tuki. Hankkeessa merkityksellisessä asemassa on yhteiskehittäminen. Kehitämme yhdessä lasten, vanhempien ja ammattilaisten kanssa työtapoja ja menetelmiä, joilla lasten osallisuutta voidaan vahvistaa vanhempiensa erotessa. Lisäksi kehitämme vanhemmuutta vahvistavia menetelmiä sekä vahvistamme ammattilaisten osaamista ja valmiuksia työskennellä eron kohdanneiden lasten, nuorten ja vanhempien kanssa.

Hankkeeseemme pääset tutustumaan osoitteessa https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/kuka-huomaa-mut/ sekä löydät meidät Facebookista ja Instagramista.

Hankettamme hallinnoi VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry ja rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).