Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Vaikeissa tilanteissa erilaiset tukipalvelut vahvistavat perheiden omia voimavaroja ja osaamista.

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa tuki ja apu perheen arkeen voi olla tarpeen:

  • vanhempi on uupunut tai väsynyt
  • lapsella on univaikeuksia, itkuisuutta, syömiseen liittyviä pulmia
  • arjessa selviytyminen ei suju
  • perheessä on muutostilanne, sairaus tai äkillinen kriisi
  • lähiverkosto puuttuu
  • työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuo haasteita
  • perheessä on ristiriitoja, ero, lähisuhdeväkivaltaa.

Voit ottaa yhteyttä suoraan palveluiden yhteyshenkilöihin. Saat apua ja tarvitsemasi ajanvaraukset myös lasten ja nuorten palveluluukun kautta.

Palveluluukku


Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on osa neuvoloiden toimintaa ja on tarkoitettu koko Sosterin alueen perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen. Perheillä on myös mahdollisuus saada tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli jo lasta odotettaessa. Se on määräaikaista ja asiakasperheelle maksutonta.

Neuvolan perhetyö


Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalityön tarkoitus on auttaa lasta ja tukea vanhempia, huoltajia sekä muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lisäksi pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia, lapsen etu ensisijaisesti huomioiden. Sosiaalityöhön kuuluu muun muassa lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyöntekijöiden perhetyö ja lastensuojelu.

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lastensuojelu
Perhetyö


Perhepalvelukeskus

Arkeen voi hakea tukea myös Perhepalvelukeskuksesta.

Perhepalvelukeskus


Yhdistykset ja järjestöt

Apua ja tukea voi hakea myös esimerkiksi järjestöjen kautta. Yssi.fi kokoaa Savonlinnan seudun järjestöt yhteen.

Yssi.fi