Lapsuus ja nuoruus ovat voimakkaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen aikaa, johon vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi ympäristö ja kulttuuri.

Sosteri tarjoaa lapsille ja nuorille mielenterveyspalveluita lasten psykiatrian poliklinikalla, nuorisopsykiatrian poliklinikalla sekä nuorten kuntoutusyksikössä. Neuvolassa sekä koulu– ja opiskeluterveydenhuollossa arvioidaan ja tuetaan myös lasten ja nuorten psyykkistä kehitystä sekä mielenterveyteen liittyviä asioita sekä ohjataan tarpeen mukaan asiantuntijapalveluiden pariin.

Neuvolat
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto


Lasten psykiatrian poliklinikka

Perhepalvelukeskuksessa toimii myös lastenpsykiatrian poliklinikka (lähetteellä).

Lasten psykiatrian poliklinikka


Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13–23-vuotiaita nuoria, jotka kokevat tilapäisiä tai pitkittyneitä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia psykologisia ja psykiatrisia ongelmia. Näitä voivat olla esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännitys- ja paniikkitilat tai pakko-ajatukset ja -toiminnot.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka


Nuorten kuntoutusyksikkö

Kuntoutusyksikön toiminnan tavoitteena on ohjata, tukea ja rohkaista jokapäiväiseen elämään liittyvissä käytännön tehtävissä sekä vuorovaikutustaidoissa yhteisö- ja ryhmähoidollisin menetelmin.

Nuorten kuntoutusyksikkö