Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tuetaan muun muassa lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.


Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia  kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Sosterin lastenneuvolat sijaitsevat terveysasemien yhteydessä.

Lastenneuvola


Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto turvaa hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Sosterin alueella kouluissa ja oppilaitoksissa toimii terveydenhoitaja ja lääkäri. Koululaiset ja opiskelijat saavat rokotetaan koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa. Vastaanotot sijaitsevat yleensä koulun tai oppilaitoksen yhteydessä.

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto


Perhepalvelukeskus

Perhepalvelukeskus palvelee, kun sinulla on huoli lapsen kehityksestä yleensä, puheen ja kielen kehityksestä tai käyttäytymisestä, lapsen oppiminen tai koulunkäynti ei suju tai on pulmia kavereiden kanssa. Tarjoamme myös tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen ja autamme, kun perheessä on vaikeita ristiriitoja tai elämäntilanteita. Perhepalvelukeskuksen palveluihin pääset lasten ja nuorten palveluluukun kautta.

Perhepalvelukeskus


Fysioterapia

Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja moniammatillista liikunta- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työssä ja kotona selviytymistä sekä sosiaalista osallistumista ylläpitämällä terveyttä, toimintakykyä. Lapsilla ja nuorilla tavoitteena on hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen. Fysioterapiaan tullaan lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen lähettämänä ja asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä.

Fysioterapia


Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa lapsen kehitystä tuetaan niin, että päivittäisten toimintojen, leikin ja kouluvalmiuksien oppiminen helpottuu. Perheen ja päivähoidon/koulun ohjaus on tärkeä osa lasten toimintaterapiaa. Lasten toimintaterapiapalveluihin tullaan neuvola– tai kouluterveydenhoitajan saatteella.

Toimintaterapia