Lasten ja nuorten palveluiden asiakasraadin tarkoituksena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia käyttämiensä palveluiden kehittämisessä ja toiminnan arvioimisessa. Asiakasraati kokoontuu säännöllisesti.

Säännöt

  • Osallistujan perheeseen kuuluu lapsi tai alle 15-vuotias nuori
  • Yli 15-vuotias nuori voi osallistua itse
  • Asiakasraatiin osallistujan toimikausi on (1)- 2 vuotta
  • Asiakasraatiin osallistumisesta ei makseta kulukorvauksia
  • Tapaamisissa ei keskustella yksittäisistä asiakastilanteista tai henkilöistä nimillä
  • Poissaoloista ilmoitetaan Armi Auviselle 044 417 2951 tai armi.auvinen@sosteri.fi
  • Tapaamisista tehdään muistio, joka julkaistaan Sosterin verkkosivuilla