Ikääntyneen toimintakyky voi heikentyä iän, perussairauden tai yllättävän sairastumisen vuoksi.

Kotona asumista tuetaan erilaisin keinoin. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää koti- ja asumispalveluja, omaishoidon tukea tai laitoshoitoa varten. Lyhytaikaista hoitoa on tarjolla kuntoutusosastoilla, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa.


Kotona asumisen tukeminen

Kotihoito, Kotisairaala Tehosa ja apuvälinekeskus tarjoavat hoitoa ja apua arkeen. Ikäihmisen läheinen voi hakea omaishoidon tukea.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat antavat neuvontaa ja ohjausta, auttavat selvittämään ongelmalliseksi koettuja tilanteita ja etsivät ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi kotona selviämiseen ja asumiseen sekä tukiasioihin liittyvissä asioissa.

Yksityisten palveluntarjoajien yhteystietoja löydät Ikääntyneen palveluoppaasta.

Apuvälinekeskus
Kotihoito
Omaishoito
Kotisairaala Tehosa
Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät
Sosiaalipalvelut ikääntyneille


Palvelutarpeen arviointi

Koti- ja asumispalveluja, omaishoidon tukea tai laitoshoitoa varten ikääntynyt tai hänen omaisensa voi pyytää palvelutarpeen arviointia. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta.

Palvelutarpeen arviointi


Lyhytaikainen hoito

Lyhytaikaista hoitoa eli niin sanottua intervallihoitoa annetaan Savonlinnan pääterveysaseman kuntoutusosastoilla, vanhainkodeissa sekä palvelutaloissa. Lyhytaikaishoito on tarkoitettu omassa kodissa asuville ikääntyneille. Hoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen oman toimintakyvyn ylläpitämistä ja/tai omaishoitajan jaksamista, jotta ikääntynyt pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään sairauksista ja toiminnan kyvyn heikkenemisestä huolimatta.Hoidon tarpeen määrittelee aina hoitava lääkäri. Hoitopaikkojen järjestelyistä sekä vanhainkotiin että kuntoutusosastoille vastaa SAS-hoitaja. Maksu määräytyy tulojen mukaisesti.

Kuntoutusosasto
Palvelutalot ja vanhainkodit
SAS-toiminta


Palvelupiste Nestori

Kaikissa ikääntyneiden elämään liittyvissä asioissa ja pulmatilanteissa voi kääntyä Palvelupiste Nestorin palveluohjaajien puoleen. Nestorin ohjaajat auttavat käytännön asioissa ja ohjaavat tarvitsemiisi palveluihin.

Palvelupiste Nestori