Sosteri järjestää päivätoimintaa yli 65 – vuotiaille kotona asuville ikäihmisille, joilla on lievästi heikentynyt liikuntakyky ja vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toimista. Päivätoimintaa on Enonkoskella, Kerimäellä ja Savonlinnassa.

Asiakkaan tulee pärjätä pääasiallisesti yhden ohjaajan avustamana ja hänen tulee kyetä toimimaan ryhmässä muiden asiakkaiden kanssa sekä osallistumaan ryhmän eri toimintamuotoihin. Asiakkaalla voi olla muistiongelmia, mutta hänen tulee hyötyä muistin toimintaa tukevista virikkeistä. Asiakas voi olla yksinäinen ja turvaton tai hänellä voi olla masennusta, joiden vuoksi hän hyötyy sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden ikäihmisten kanssa. Päivätoiminnalla voidaan tukea omaishoitajan ja läheisen jaksamista.

Palvelun myöntäminen perustuu hakemukseen ja vaatii myönteisen päätöksen. Hakemuksia saa palveluohjaajilta, Nestorista tai kotihoidon työntekijöitä. Hakemus toimitetaan haluttuun toimipaikkaan. Päätös päivätoiminnan myöntämisestä on määräaikainen. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa ja sen sisällöstä keskustellaan asiakkaan ja omaisen tai läheisen kanssa. Palvelu tarjotaan pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa.  Päivätoiminta aloitetaan kokeilujaksolla, jonka kesto on noin kuukausi ja jonka jälkeen voidaan sopia päivätoiminnan jatkamisesta.

Asiakkaalle, jolle on myönnetty säännöllinen vuorohoito tai lyhytaikaista hoitoa, ei pääsääntöisesti myönnetä oikeutta osallistua päivätoimintaan. Jos päivätoiminnan tarve poistuu tai asiakas ei pysty enää muusta syystä säännöllisesti päivätoimintaan osallistumaan, päivätoiminta päättyy. Toiminta perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa käytetään apuna erilaisia toimintakyvyn mittareita mm. MMSE, SPPB, GDS-15 ja RAI. Myönteinen päätös tehdään määräajaksi, jonka jälkeen arvioidaan tarve asiakkuuden jatkumiselle.