Päiväkeskuksessa toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään asiakkaan voimavarat huomioiden. Päivä on täynnä virikkeellistä toimintaa. Päivän sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja toiminnan tavoitteena on tarjota kävijälle viikon paras päivä. Päiväkeskus tarjoaa syksystä alkaen kerran viikossa myös ilta-aikaista hoitoa. Päiväkeskustoimintaa ohjaavat tietyt asiakaskriteerit, joiden perusteella asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan päiväkeskukseen.

Karpalon päivätoiminta ei ole kotihoidon päivätoimintaa vaan Karpalon palvelutalon itse järjestämää päivätoimintaa.