Neuvontapiste Nestori on osa Ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus -yksikköä ja tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen maksutonta ohjausta ja neuvontaa. Nestoriin voi tulla ilman ajanvarausta. 

Nestoriin saa yhteyden puhelimitse 044 417 2002 tai sähköpostilla nestori@sosteri.fi tai chat Sosterin kotisivuilla.

MONIPUOLISTA NEUVONTAA JA TUKEA

Nestorissa jaetaan tietoa ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvistä palveluista, harrastetoiminnasta, taloudellisista etuuksista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Ohjausta saa palveluihin omia tarpeita vastaavasti, koskee asia sitten sosiaalihuoltoa, sosiaaliturvaa, sairaanhoitoa tai vaikkapa monialaista kuntoutusta tai turvallista lääkehoitoa.

Kartoitamme ikäihmisen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja autamme esimerkiksi valintojen tekemisessä ja tukien hakemisessa. Neuvontapisteen toiminnassa korostuu varhainen välittäminen ja ennaltaehkäisevä työ.

Nestorissa on perjantaisin paikalla muistiasiantuntija. Voit kysyä neuvoa, jos oma tai läheisen muisti huolettaa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan myös aivoterveelliseen elämää

Myös järjestöjen toiminta ja erilaiset vertaisryhmät ovat mukana palveluvalikoimassa, ja tervetulleita esittelemään toimintaansa Nestoriin. Neuvontapisteen tilat tarjoaa Savonlinnan kaupunki ja Sosterin Ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus vastaa palveluiden tuottamisesta.

 

Huolilomake

Onko Sinulla herännyt huoli ikääntyneestä omaisestasi, läheisestäsi, ystävästä, naapuristasi tai tutustasi? Huolesi voi koskea ikääntyneen kotona pärjäämistä, turvattomuutta, hygienianhoitoa, ravitsemusta, muistia, taloudellisia asioita, yksinäisyyttä, kaltoinkohtelua jne. etkä tiedä keneltä tai mistä pyytää apua? Voit ilmaista huolesi ikääntyneestä tästä huolilomakkeella. Lomakkeen vastaanottaa Sosterin ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjauksen palveluohjaajat, jotka ottavat yhteyttä ikäihmiseen.

SOSTERI VASTAA LAATUSUOSITUKSEEN ETULINJASSA

Sosterin Nestori vastaa myös vanhuspalvelulain, STM:n ja Kuntaliiton Laatusuositukseen. Vuonna 2017 annetussa suosituksessa korostetaan neuvontapalvelujen tärkeyttä hyvän ikääntymisen turvaamisessa.

Itä-Savossa ikääntyneen väestön osuus on suuri.