Ikääntyneiden ja heidän läheistensä toiveesta ja tarpeesta Sosterin kotihoito tarjoaa ikääntyneiden neuvontapisteen. Sosterin Nestorissa on ikääntyneille ja heidän läheisilleen maksutonta neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta.

Nestoriin saa yhteyden täyttämällä huolilomakkeen verkossa sekä puhelimitse 044 417 2002 tai sähköpostilla nestori@sosteri.fi.

MONIPUOLISTA NEUVONTAA JA TUKEA

Nestorissa jaetaan tietoa ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvistä palveluista, harrastetoiminnasta, taloudellisista etuuksista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Ohjausta saa palveluihin omia tarpeita vastaavasti, koski asia sitten sosiaalihuoltoa, sosiaaliturvaa, sairaanhoitoa tai vaikkapa monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa.

Kartoitamme ikäihmisen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja autamme esimerkiksi valintojen tekemisessä ja tukien hakemisessa. Neuvontapisteen toiminnassa korostuu varhainen välittäminen ja ennaltaehkäisevä työ.

Myös järjestöjen toiminta ja erilaiset vertaisryhmät ovat mukana palveluvalikoimassa, ja tervetulleita esittelemään toimintaansa Nestoriin. Neuvontapisteen tilat tarjoaa Savonlinnan kaupunki ja Sosterin kotihoidon palveluohjaus vastaa palveluiden tuottamisesta.

Huolilomake

Onko Sinulla herännyt huoli ikääntyneestä omaisestasi, läheisestäsi, ystävästä, naapuristasi tai tutustasi? Huolesi voi koskea ikääntyneen kotona pärjäämistä, turvattomuutta, hygienianhoitoa, ravitsemusta, muistia, taloudellisia asioita, yksinäisyyttä, kaltoinkohtelua jne. etkä tiedä keneltä tai mistä pyytää apua? Voit ilmaista huolesi ikääntyneestä tästä huolilomakkeella. Lomakkeen vastaanottaa Sosterin kotihoidon palveluohjaajat, jotka ottavat yhteyttä ikäihmiseen.

SOSTERI VASTAA LAATUSUOSITUKSEEN ETULINJASSA

Sosterin Nestori vastaa myös vanhuspalvelulain, STM:n ja Kuntaliiton Laatusuositukseen. Vuonna 2017 annetussa suosituksessa korostetaan neuvontapalvelujen tärkeyttä hyvän ikääntymisen turvaamisessa.

Itä-Savossa ikääntyneen väestön osuus on suuri.