Neuvontapiste Nestori on osa Ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus -yksikköä ja tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen maksutonta ohjausta ja neuvontaa. Nestoriin voi tulla ilman ajanvarausta.

Nestoriin saa yhteyden ma-pe klo 9-12 puhelimitse 044 417 2002 tai sähköpostilla nestori@sosteri.fi tai palveluohjaaja Kansalaistorilla (katettu sisäpiha) ma klo 8-12 ja ke klo 9-12 ja muistiasiantuntija pe klo 9-13.

MONIPUOLISTA NEUVONTAA JA TUKEA

Nestorissa jaetaan tietoa ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvistä palveluista, harrastetoiminnasta, taloudellisista etuuksista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Ohjausta saa palveluihin omia tarpeita vastaavasti, koskee asia sitten sosiaalihuoltoa, sosiaaliturvaa, sairaanhoitoa tai vaikkapa monialaista kuntoutusta tai turvallista lääkehoitoa.

Kartoitamme ikäihmisen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja autamme esimerkiksi valintojen tekemisessä ja tukien hakemisessa. Neuvontapisteen toiminnassa korostuu varhainen välittäminen ja ennaltaehkäisevä työ. Nestorin kautta on mahdollista myös pyytää palvelutarpeen arviointikäynti kotiin. Teemme yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia tilanteen kartoittamisia ja arvioimme tukipalveluiden tarpeen ja samalla arvioimme Sosterin tukipalveluiden myöntämisen kriteereiden täyttyminen. Sosterin kotihoidon tukipalveluja ovat muun muassa turvapuhelin Turvapuhelin – Sosteri, ateriapalvelu Ateriapalvelu – Sosteri ja kauppapalvelu Kauppapalvelu – Sosteri.

Nestorissa on perjantaisin paikalla muistiasiantuntija. Voit kysyä neuvoa, jos oma tai läheisen muisti huolettaa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan myös aivoterveelliseen elämää

Myös järjestöjen toiminta ja erilaiset vertaisryhmät ovat mukana palveluvalikoimassa, ja tervetulleita esittelemään toimintaansa Nestoriin. Neuvontapisteen tilat tarjoaa Savonlinnan kaupunki ja Sosterin Ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus vastaa palveluiden tuottamisesta.

SOSTERI VASTAA LAATUSUOSITUKSEEN ETULINJASSA

Sosterin Nestori vastaa myös vanhuspalvelulain, STM:n ja Kuntaliiton Laatusuositukseen. Vuonna 2017 annetussa suosituksessa korostetaan neuvontapalvelujen tärkeyttä hyvän ikääntymisen turvaamisessa.

Itä-Savossa ikääntyneen väestön osuus on suuri.