Jos sinä tai omaisesi sairastuu vakavasti:

  • akuuttitilanne hoidetaan joko päivystyksessä tai mikäli tarvitaan osastohoitoa, erikoissairaanhoidon tai yleislääketieteen akuuttiosastoilla
  • kun erikoissairaanhoidolle ei ole enää tarvetta, arvioidaan tarvitaanko kuntoutusosastohoitoa
  • kun asiakas kotikuntoinen, pidetään kotiutuspalaveri, johon osallistuu asiakas, omaiset, kotiuttavan osaston hoitaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, joskus lääkäri. Kotiutuspalaverissa sovitaan kotihoidon käynnit ja mahdolliset tukipalvelut.
  • hoitohenkilökunta opastaa, miten saat tarvitsemasi palvelut.

Voit myös kysyä osaston sosiaalityöntekijältä apua.

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät
Sosiaalipalvelut ikääntyneille


Kuntoutusosastot

Vakavan sairauden tai sairauskohtauksen jälkeen toipuminen voi jatkua akuutin tilanteen jälkeen terveysaseman kuntoutusosastoilla.

Kuntoutusosasto


Palvelut kotiin

Siirtymistä omaan kotiin voi tukea Kotisairaala Tehosa ja kotihoidon palvelut (päivittäiset käynnit, tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, kauppapalvelu, apteekkipalvelu ja turvapuhelin) palvelun saamisen kriteerien täyttyessä. Kotihoidossa toimii myös kotiutustiimi, joka tukee turvallista kotiutumista ja kotihoidon asiakkaaksi siirtymistä. Kotona pärjäämisen tueksi on mahdollista saada erilaisia apuvälineitä ja kuntoutusta voidaan toteuttaa tilanteesta riippuen kotona kuntoutustiimin toimesta tai terveydenhuollon yksikössä.

Kotisairaala Tehosa
Kotihoito
Kotiutustiimi
Kotikuntoutustiimi