Ikääntyneille kuuluu samat terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut kuin muulle väestölle.


Terveysasemat

Kun tarvitset kiireettömän lääkäriajan esimerkiksi pitkäaikaissairauden hoitoon tai sinulla on  vaiva, joka ei vaadi hoitoa samana päivänä, ota yhteyttä terveysasemasi vastaanottoon. Pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrolleihin varataan aika itse.

Hoitajavastaanotot pitävät sisällään diabetes-, haava- ja muistihoitajan palvelut, verenohennuslääke Marevanin käyttäjien INR-poliklinikan sekä muun muassa haavojen hoidon, injektiot, korvahuuhtelut, verenpaineen mittaukset sekä hoidon tarpeen arvioinnin. Ajat varataan omalta terveysasemalta.

Terveysasemat
Enonkoski
Kerimäki
Punkaharju
Savonlinna (pääterveysasema)
Savonranta

Diabeteshoitaja
Muistihoitaja ja esimerkkejä, milloin ottaa yhteyttä


Päivystys

Kun arvioit, että vaivasi vaatii hoitoa heti, ota yhteyttä päivystyspoliklinikan puhelinpalveluun, jossa hoitaja arvioi tilanteesi. Jos vaivasi vaatii heti hoitoa, hoitaja antaa viitteellisen ajan päivystyspoliklinikalle. Terveysasemilla tai sairaalan terveyskeskusvastaanotolla hoidetaan 2-3 vuorokauden sisällä hoitoa tarvitsevat.

Ensiapua vaativissa tilanteissa päivystyspoliklinikka palvelee ympäri vuorokauden.

Päivystys


Terveystarkastukset

70 vuotta täyttäneet kutsutaan hyvinvointia edistävään terveystarkastukseen.


Ryhmätapaamiset

Hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia tarjotaan kunakin vuonna 80 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Tapaamisen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä, sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä. Ryhmätapaamisilla keskustellaan ja ohjataan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten ravitsemuksesta, liikunnasta ja kotona pärjäämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuksissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.