Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta on yleistä ja siihen usein liittyy häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa. Lähisuhdeväkivallasta kärsitään noin joka viidennessä perheessä iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta, taloudellisesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Lähisuhdeväkivaltatyön tarkoituksena on saada lähisuhdeväkivaltaa kokeneet asiakkaat avun ja palvelujen piiriin. Väkivallan uhrin, tekijän, lasten ja koko perheen auttamiseksi laaditaan yhdessä suunnitelma.

Väkivalta on tietoinen teko, jonka voi estää.

Tutkimusten mukaan uhrit toivovat, että heiltä kysyttäisiin terveydenhuollon piirissä suoraan väkivaltakokemuksista. Sosterissa vastaanottotilanteissa kysytään THL:n suodatinkysymykset tilanteissa, joissa ammattilaiselle herää epäily lähisuhdevälivallasta tai kysyminen kuuluu yksikön hoitotapoihin.

Haluamme rohkaista asiakkaita puhumaan ongelmistaan luottamuksellisesti. Voit itse ottaa asian puheeksi missä tahansa sosiaali- ja terveyspalveluissa

THL:n lähisuhdeväkivallan arviointilomakkeen mallin mukaan keskustellaan aiheesta, annetaan tietoa tilanteen selvittelystä ja tarjotaan konkreettista apua.

Lähisuhdeväkivaltaa esiintyy useissa erimuodoissa muun muassa; fyysistä, henkistä, taloudellista, kemiallista, hengellistä ja kulttuuriin liittyvää väkivaltaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka kartoittavat tilanteesi tarkemmin. Tarvittaessa tilannettasi voidaan miettiä yhdessä moniammatillisen riskin arvioinnin menetelmän  – MARAKin avulla.

Myös tekijää voidaan auttaa! Ota asia rohkeasti puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa tai perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Akuutissa tilanteessa ota yhteys 112.

 

Savonlinnan lähisuhdeväkivaltatyöntekijät:

Aikuissosiaalityö:

Innanen Eira p. 044 417 4110, Kupiainen Jaana p. 044 417 4116


Kotihoito:

Heiskanen Piia p. 044 417 2418,

Huttunen Carita p. 044 417 2489

Lamberg Taru p. 044 417 2643

Laurinmaa Marja-Liisa p. 044 417 2497

Miettinen Satu p. 044 417 2181

Piili Jonna p. 044 417 2513

Pulkkinen Hannele p. 044 417 2245

Sairanen Mia p. 044 417 2448

Tolvanen Henna p. 044 417 2349


Kriisikeskus:

Immonen Piia p. 044 9820565 tai 0440 273700

Pennanen Eira p. 0440 273 700


Lastensuojelu:

Juuti Jenny p. 044 417 4123

Karjalainen Virpi p. 044 417 4129

Piirainen Tuija p. 044 4174137

Veentaus Mirja p. 044 417 4138

Voutilainen Katri p. 044 4174119


Savonlinnan kaupungin maahanmuuttopalvelut:

Borisevich Irja p. 050 340 9897

Merivirta Johanna p. 044 417 4141

Vienola Saila p. 044 417 4143


 

Neuvola:

Heikkinen Minna p. 044 417 2814

Jääskeläinen Tarja p. 044 417 2811

Kyllönen Katja p. 044 417 2809

 

 Mielenterveyden ja riippuvuuksien avohoito uudet yhteydenotot virka-aikana ma-pe klo 8-16 MieRi-puhelimeen  044 417 3751

 


Perhepalvelukeskus:

Satu Tossavainen p. 044 417 2819


PTA vastaanotto:

Grönroos-Turtiainen Minna p. 044 417 2003

Rissanen Sari p. 044 417 2322

 

 

Rikosuhripäivystys:

Piiroinen Taru p. 0440 756 798


Savonlinnan poliisiasema:

Leskinen Heini p. 044 417 4133


Sosterin sosiaalityön yksikkö:

Hänninen Marjaana p. 044 417 3219

Poutanen Virpi p. 044 417 2823

Roivainen Pia p. 044 417 3258

Vottonen Sirpa p. 044-417 3213


Savonlinnan Toimintakeskus (Pirtti):

Immonen Jouko p. 044 349 2084

Juuti Mervi p. 0440 72 5054


Sovittelu:

Ikonen Reetta p. 040 596 5760


Työvoimapalvelu:

Rinne Tuija p. 044 417 4135


Vammaispalvelu:

Laukkanen Päivi p. 044 417 4120

Ruuttanen Elina p.  044 417 2622


Varhaiskasvatus:

Ahvonen Satu p. 044 417 4494

Tiainen Airi p. 044 417 4364