Heidän kehittämisehdotukset liittyivät kotihoidon kehittämiseen.

Kotihoidon sairaanhoitajan työhön liittyvät kehittämisehdotukset ja jo tehty työ nivoutuivat hienosti yhteen ja tähtäävät asiakkaan tarpeiden huomioitiin ja tarpeettomien päivystyskäyntien välttäminen.

Kotihoidon jatkuva kehittäminen on tärkeää, jotta voimme toteuttaa kotihoidon asiakkaille teidän tarvitsemansa hoidon. Kotihoidon työn sisällön kehittäminen tukee niin organisaation tavoitteita, kuin tulevia hyvinvointialueidenkin tavoitteita.”

 

Kiitos hienosta työstä Tuula ja Tarja!