img_09090_pieniEn patient ska omedelbart uppsöka akutmottagningen om hon eller han till exempel drabbas av

 • nya symptom på förlamning
 • kraftiga bröstsmärtor
 • andningssvårigheter
 • stora skador och benfrakturer
 • krossår och/eller blödande sår
 • kraftig blödning (t ex. blodiga kräkningar eller näsblod)
 • plötsliga kraftiga eller förvärrade buksmärtor
 • nedsatt medvetandegrad, plötslig förvirring
 • plötslig svår huvudvärk
 • hög feber över 38° C för barn under 3 månader
 • plötslig allergisk reaktion
 • läkemedelsförgiftning eller annan förgiftning
 • ögonskada.

Situationer som kräver akutbesök

 • Då besväret inte är direkt livshotande, men kräver brådskande undersökning och behandling, ring till telefonrådgivningen på telefonnummer 116 117.

Vid lindrigare och icke brådskande besvär

Patienter som behöver behandling inom 2–3 dygn behandlas antingen på hälsostationerna eller på sjukhusets hälsocentralmottagning.

Letar du efter dessa?

Akutmottagningen

Jourpolikliniken