img_09020_pieniVid Sosteris jourpoliklinik behandlas patienter som behöver omedelbar vård dygnet runt. Inom jourpolikliniken arbetar jour från specialistsjukvården för hela Sosteriområdet. Vid jourpolikliniken arbetar flera läkare och majoriteten av personalen är sjukvårdare, och dessutom arbetar när- och primärvårdare, medikalvaktmästare och avdelningssekreterare på enheten. Den multiprofessionella arbetsgrupp som behandlar patienten innefattar även socialarbetare och anstaltsvårdare.

Efter en bedömning av vårdbehovet och brådskandegraden hänvisas patienterna till olika behandlingslinjer. På jourpolikliniken finns även sjukvårdarnas självständiga mottagning.

Öppettider

Dygnet runt varje dag 24/7

Letar du efter dessa?

När ska man uppsöka akutmottagningen?

Hur får jag kontakt med en läkare?

Akutmottagningen