Coronavirusinfektion?

Om du misstänker, att du smittats av coronaviruset, ring 116 117.

Aktuellt om coronaviruset: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19