Sosterin sairaanhoitajat ja jatkossa fysioterapeutit sekä terveydenhoitajat vastaavat oirearvion lähettäneelle asiakkaalle sähköisen Omaolo-palvelun kautta ja antavat jatko-toimintaohjeet. Omaolossa on kaikkiaan 16 erilaista oirearviota.  Sosterin Omaolo kehittäjä-tiimin mukaan uusia oirearvioita työstetään Sosterin alueelle jatkuvasti käyttöön. Seuraavina asiakkaiden käyttöön valmistuvat olkapään ja polven sekä silmän ja korvan oirearviot.

Omaolo.fi on verkkopalvelu, joka ottaa asiakkaan mukaan edistämään hyvinvointiaan yhdessä Sosterin ammattilaisten kanssa. Palvelun käyttö on helppoa. Se säästää asiakasta puhelimessa jonottamiselta sekä turhilta hoitokäynneiltä.

  • Oirearvion tehneelle asiakkaalle Omaolo kertoo luotettavasti, vaativatko oireet ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolo.fi verkkopalvelun kautta yhteys ammattilaiseen onnistuu jouhevasti, oirearvion lähettäneelle asiakkaalle vastataan palvelulupauksen mukaisesti. Virka-aikaan lähetetyt oirearviot käsitellään saman päivän aikana. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaava hoitaja voi määrätä asiakkaalle reseptin, ohjata verikokeisiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon. Oirearvion lähettämisen ammattilaiselle onnistuu, kun asiakas on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla palveluun.

Sosterissa seuraavat oirearviot ohjautuvat ammattilaiselle 14.10.2021 alkaen:

Kirjautumalla Omaoloon, täyttämällä oirearvion ja lähettämällä sen ammattilaiselle, asiakas saa omaolo-sovelluksen kautta vastauksen ja ohjeet miten menetellä.  Vaikka ei kirjautuisi Omaoloon, saa perustiedot suositellusta jatkosta ja vinkkejä Sosterin palveluihin.

”Omaolon oirearvion voit täyttää milloin tahansa vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä riippumatta. Sinun ei tarvitse vahtia puhelinpalveluiden aukioloaikoja tai odotella takaisinsoittoa monta tuntia. Voit tarkistaa Omaolosta ammattilaisen lähettämät viestit silloin kun sinulle parhaiten sopii, eikä tarvitse pelätä että takaisinsoittopuhelu menee ohi jos et ole puhelimen ääressä koko ajan. Omaoloviestissä sovitut asiat ovat kirjallisena, jolloin pystyt kätevästi tarkistamaan ne myöhemmin”, sairaanhoitaja Anni Utriainen Sosterista kertoo.

”Digitaalisten ratkaisujen – palvelujen avulla pyrimme jakamaan ammattilaisten resursseja nykyistä paremmin alueemme väestön tarpeisiin. Yhtenäistämme eri toimipisteiden toimintamallit poistamalla turhat pullonkaulat asiakasprosesseista. Parannamme siten hoidon tasavertaista ja oikea-aikaista saatavuutta. Omaolon kautta ammattilaiset saavat paremmat ennakkotiedot asiakkaasta, jolloin asioita ei tarvitse selittää moneen kertaan. Omaolo on Omakannan kumppani ja palvelut voivat jakaa tietoja asiakkaan suostumuksella”, projektipäällikkö Ritva Nevalainen Sosterista kertoo.

Omaolon palveluita ovat muun muassa oirearviot, palveluarviot, hyvinvointitarkastus, henkilökohtaiset suunnitelmat ja hyvinvointivalmennukset.

Omaolon palveluarvioissa asiakas voi arvioida mahdollisuutensa omaishoidon tukeen ja joihinkin sosiaalipalveluihin kuten kuljetusapu ja henkilökohtainen apu. Sosterin alueen palveluarviot julkaistaan Omaoloon loka-marraskuussa 2021.

Omaolon hyvinvointitarkastus ja -valmennukset ohjaavat asiakasta huolehtimaan terveydestä ja hyvinvoinnista ennaltaehkäisevästi. Asiakas voi käydä valmennusohjelmia läpi myös ilman ammattilaista. Ammattilaisen kanssa toteutettuna hyvinvointitarkastus ja -valmennus tulevat palveluun myöhemmin. Omaolopalvelun käyttöönotto on mahdollistunut Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Rakenneuudistus -hankkeen avulla.

Tutustu Omaoloon!

Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Omaolo tavoittaa jo lähes 4 miljoonaa Suomen asukasta. Katso täältä alueet, missä Omaolo on käytössä »  

Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sekä DigiFinland Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa DigiFinland Oy. Omaolo-palvelun sovelluskehittäjä- ja analytiikkakumppanina toimivat Solita Oy ja Mediconsult Oy. Kustannus Oy Duodecim vastaa Omaolosta löytyvien oirearvioiden, valmennusten sekä Terveystarkastuksen kehittämisestä.