Vanhemmat eivät edelleenkään näe 10-vuotiaiden ja yli 10-vuotiaiden lastensa tietoja Omakannasta

Sosterissakin lapsen huoltaja on jo useamman vuoden ajan nähnyt Omakannasta alle 10-vuotiaan lapsensa terveystiedot, mutta 10 vuotta ja sitä vanhempien alaikäisten tietojen näkymisen aikataulusta ei ole vielä mitään tietoa.

THL on tiedottanut ja useissa tiedotusvälineissä on julkaistu tietoa, että 1.10.2020 alkaen myös 10 vuotta ja sitä vanhempien alaikäisten tiedot olisivat huoltajien katsottavissa Omakannassa.

Sosterin käyttämään Tieto Oyn Lifecareen kyseistä toiminallisuutta ei ole toteutettu eikä toteutuksen aikataulu ole tiedossa. Tietojen näkymättömyys ei  johdu Sosterin tai muiden terveydenhuollon organisaatioiden päätöksistä, vaan potilastietojärjestelmien toimittajien aikatauluista.

THL:n mukaan: tietojen näkyminen vanhemmalle Omakannassa on mahdollista sitten, kun kyseisessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. Muutostyöt etenevät terveydenhuollon organisaatioiden omien päätösten mukaisesti.

Tietojen näkyminen kuitenkin edellyttää, että käytössä oleva potilastietojärjestelmä mahdollistaa tietojen näkymisen. Toistaiseksi toiminnallisuusuuden ovat toteuttaneet vain pääsääntöisesti ruotsinkielisillä alueilla käytössä olevien potilastietojärjestelmien toimittajat Atostek ja Abilita. Tiedot näkyvät mm. Körnäsissa, Ahvenanmaalla sekä Silmäaseman ja muutaman yksityisen lääkäriaseman järjestelmistä.

Muutokset potilastietojärjestelmiin ovat mittavia ja siksi aikaa vieviä, sillä näkyvyyden mahdollistaminen edellyttää lapsen kyvykkyyden arvioimista ja kirjaamista jokaisella käyntikerralla sellaisella tavalla, että tieto lapsen tahdosta voidaan tarvittaessa välittää Omakantaan. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle

Lisätietoja:

https://www.kanta.fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

https://thl.fi/fi/-/ensimmaiset-huoltajat-voivat-nyt-nahda-myos-yli-10-vuotiaan-tiedot-omakannassa