Hallitus teki 29.4. päätöksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen avaamisesta 14.5. alkaen. Sosteriin on tullut jo kysymyksiä siitä, ketkä ovat vakavan koronavirustaudin riskiryhmissä (joko lapset tai huoltajat) ja ketkä näin ollen ovat oikeutettuja lääkärin lausuntoon varhaiskasvatuksesta tai koulujen lähiopetuksesta poisjääntiä varten.

Sosterin alueella noudatamme THL:n ohjeita.

Aikuisissa riskiryhmät ovat:

  • Yli 70-vuotiaat
  • Vaikea-asteinen, huonossa hoitotasapainossa oleva sydänsairaus
  • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
  • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita eli diabeettinen munuais- tai hermostosairaus tai vaikea silmäsairaus. Lieviä diabetekseen liittyviä silmänpohjamuutoksia ei lueta riskisairauksiin.
  • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
  • Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito)

Mikäli lapsen kanssa asuva huoltaja kuuluu johonkin näistä riskiryhmistä, hän voi olla yhteydessä terveyskeskuksen puhelinpalveluun. Asia ohjataan hoitavalle lääkärille, joka harkintansa perusteella tekee todistuksen koulua varten.

Lapset ja nuoret:

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla. Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai diabetes, on hoitotasapainossa.

Mikäli lapsella on huonossa hoitotasapainossa oleva vaikea perussairaus tai hän tarvitsee puolustuskykyä lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä, lapsen huoltaja voi olla yhteydessä Sosterin Lasten ja nuorten luukkuun.

Akuuttia hengitystieinfektiota sairastavan lapsen tulee jäädä kotiin. Huoltaja voi olla yhteydessä terveyskeskukseen mahdollisen koronanäytteen tarpeen arvioimiseksi.