Kuntayhtymien hallitusten yhteistapaaminen päätti jatkaa neuvotteluja Etelä-Savon keskussairaaloiden työnjaosta virkamiestasolla. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri pitivät yhteisen seminaarin Savonlinnassa (17.4.).

Tarkoituksena oli sopia keskussairaaloiden työnjaosta. Keskustelua käytiin siitä, mitä leikkauksia Mikkelin seudulta siirrettäisiin Savonlinnaan ja päinvastoin. Samalla turvattaisiin molempien sairaaloiden päivystys.

Tapaamisessa sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen esitteli kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisen mukaan ei tehtäisi mitään.

Toisessa mallissa tekonivelleikkaukset keskitettäisiin Savonlinnaan ja syövät ja päivystysleikkaukset Mikkeliin. Etuna tässä on, että molemmat sairaalat pärjäävät vuoteen 2020 ja Savonlinnalla olisi aikaa sopeutua tulevaan.

Kolmannen mallin Keistinen oli nimennyt ”Kerralla asiat kuntoon” -malliksi. Siinä Mikkelissä säilyisivät tekonivel- ja suoliston leikkaukset sekä päivystysleikkaukset. Savonlinnaan keskitettäisiin rintasyöpäleikkaukset.

– Huomionarvoista kuitenkin on, että varsinainen volyymi on avohoitokäynneissä ja hoitopäivissä. Etelä-Savossa on esimerkiksi pelkästään erikoissairaanhoidossa 300 000 poliklinikkakäyntiä, eli volyymi on toisaalla, Keistinen sanoi.

Käydyn keskustelun perusteella Sosteri olisi ollut valmis keskittämään tekonivelleikkaukset Savonlinnaan. Esitys ei tyydyttänyt Essoten johtoa ja kuntayhtymä teki oman esityksen.

– Tekonivelleikkausten siirto toisi toteutuessaan merkittäviä riskejä Mikkelin keskussairaalan päivystykselle. Olemme jo tutkineet teknonivelkirurgian keskittämisen tämän vaihtoehdon. Hyvää tahtoa ratkaisujen löytymiseksi löytyy molemmista kuntayhtymistä. On todella valitettavaa, että etumme eivät vielä kohtaa, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk).

Essotesta tarjottiin Sosterille 150 rintasyöpäleikkausta Mikkelistä ja 100-150 päiväkirurgista toimenpidettä (tyrä, käsikirurgia, jalkaterä) Juvalta, Pieksämäeltä ja Puumalasta. Noin seitsemän erikoislääkärin verran työpanosta siirtyisi esityksen mukaan Savonlinnaan: noin 5-6 erikoislääkäriä ja kaksi erikoistuvaa kerallaan kolmen kuukauden tekisi työtä Savonlinnassa. Taloudelliset vaikutukset olisivat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Sosterin puolella tämä ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta.

– Tänään emme päässeet yhteisymmärrykseen, mutta neuvottelut jatkuvat. Mikkelin esitys tuo meille problematiikkaa anestesiapuolella ja kirurgiassa pitäisi olla riittävän laaja kokonaisuus. Meidän täytyy nyt harkita asioita perusteellisesti, sanoo Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk).

Ilman yhteistyötä maakunnassa poistuisi noin 1100 leikkausta yhteensä 6500 maakunnan leikkauksesta. Taloudellisten menetysten arvioidaan noin olevan maakuntatasolla noin 10-12 miljoonaa euroa, kun leikkaukset jouduttaisiin hankkimaan maakunnan ulkopuolelta.

Neuvottelut siirtyvät tässä vaiheessa kuntayhtymien hallitusten puheenjohtajien ja johtavien virkamiesten Essoten Risto Kortelaisen ja Sosterin Panu Peitsaron välisiksi.

Kumpikin kuntayhtymä tekee ratkaisuja ensi viikolla torstaina 26.4., joten neuvotteluaikaa on käytännössä kuluvan viikon perjantaihin saakka. Tuolloin lähtevät molempien hallitusten kokousten esityslistat, jolla yhteisen samanmuotoisen esityksen työnjaosta tulisi olla. Sosterin hallitus ei tosin kokoonnu, jos yhteisymmärrykseen ei päästä. Muutoksia esityksiin voidaan tehdä aina kokoustilanteisiin asti.

Keskussairaaloiden työnjaosta on keskusteltu syksystä 2017 lähtien. Elokuussa annettiin ns. keskittämisasetus eli asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, joka astui voimaan kuluvan vuoden alusta.

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja, Essote
aira.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Pekka Nousiainen
Hallituksen puheenjohtaja, Sosteri
pekka.nousiainen [at] sosteri.fi
044 281 3301

Risto Kortelainen
Sote-muutosjohtaja/
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Panu Peitsaro
Sote-muutosjohtaja/
Kuntayhtymäjohtaja
Sosteri
panu.peitsaro [at] sosteri.fi
044 417 3333

Timo Keistinen
Lääkintöneuvos, STM
timo.keistinen [at] stm.fi
050 571 4015