Omakannasta näkyvät Sosterin ja muiden terveydenhuollon yksiköiden sinusta kirjaamat tiedot ja reseptit. Omakannassa voi tehdä tahdonilmaisuja ja hallinnoida suostumuksia ja kieltoja sekä tehdä reseptin uusimispyyntöjä. Sosiaalihuollon tietoja ei Omakannassa ole.

Tutustu Sosterin nettisivuilla oleviin Omakannan käyttöohjeisiin sivulla Omakannan käyttö.

Jos tietojasi ei löydy Omakannasta, voit pyytää niitä suoraan hoitopaikastasi tai Sosterin arkistosta potilaskopioiden pyyntölomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet sivulta Omien asiakas- ja potilasasiakirjojen tilaaminen

Jos tiedoissasi on mielestäsi virheitä, voit pyytää selkeän asiavirheen korjaamista hoitopaikastasi esim. seuraavalla käynnillä. Tulkinnallisten asioiden korjauksia pyydetään korjausvaatimuslomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet korjauspyynnön tekemisestä sivulta Rekisteritietojen korjaus.

Tästä pääset kirjautumaan Omakantaan:

Kirjaudu omakantaan