Tuhkarokkotapaus on aiheuttanut kyselyjä Sosterin eri yksiköihin. Asiakkaat tiedustelevat etenkin sitä, mistä he voivat tarkistaa omat rokotustietonsa.

Peruskoulunsa päättäneet ovat saaneet kouluterveydenhuollosta mukaansa rokotuskortin, mistä tiedot ovat tarkistettavissa. Jos korttia ei löydy, ja omat rokotustiedot ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, rokotustietojen kysyminen sairaanhoitajalta onnistuu sähköisesti Hyviksessä ”Ota yhteyttä sairaanhoitajaan” -palvelussa. Hyvis toimii verkossa osoitteessa www.hyvis.fi.

Tiedot on tallennettu eri aikakausina eri lailla

Vanhemmat, potilaspapereihin kirjoitetut rokotustiedot on tallennettu henkilön kotipaikan terveysaseman arkistoon, kun hän on päättänyt koulunsa. Näitä tietoja saa kyseisen terveysaseman vastaanotolta. Jos henkilö on muuttanut, alkuperäiset tiedot on voitu lähettää uuden paikkakunnan terveysasemalle. Oman asuin asumishistoriansa voi tarkistaa tarvittaessa Väestörekisterikeskuksen sähköisestä palvelusta, kirjautumiseen vaaditaan pankkitunnukset: https://verkkopalvelu.vrk.fi/Omat/Etusivu.aspx

Sähköisesti tallennetut tiedot löytyvät sairaanhoitopiirin sähköisestä järjestelmästä. Niitä voi tiedustella sairaanhoitopiirin neuvolasta, vastaanotoilta ja työterveyshuollosta. Tietojärjestelmät ovat sairaanhoitopiirikohtaisia, joten esimerkiksi Savonlinnassa ei nähdä Mikkelin tietoja. Sairaanhoitopiirissä ei nähdä myöskään yksityisten terveysasemien tietoja. Ne on tarkistettava vain suoraan sieltä.

Kanta-arkisto on tulevaisuudessa ratkaisu tietojen hakuun

Parhaillaan käyttöön yleistyvä Kanta-arkisto on jatkossa valtakunnallinen ratkaisu, josta saa tiedot kotipaikasta riippumatta. Kanta-arkistosta voi jokainen itse käydä katsomassa omat tietonsa lähivuosien ajalta. Arkisto ei kuitenkaan ole vielä kattavasti käytössä. Jos Omakannassa havaitsee virheen, tietojen korjaamiseksi pitää yhteyttä ottaa siihen yksikköön, missä on ollut hoidossa ja missä kyseinen merkintä on tehty.

Ajan rokotukseen voi varata myös sähköisesti osoitteesta: https://www.hyvis.fi/web/ita-savo

Kiireettömät MPR-rokotukset hoidetaan normaalisti ajanvarauksella terveysasemien neuvoloissa. Ajan voi varata myös sähköisesti. Omasta rokotussuojasta kannattaa huolehtia aina, ja etenkin matkustettaessa.