Hyvä kotihoidon asiakas ja asiakkaan läheinen, kantakaupungin kotihoidon (länsi, keskusta ja itä) päivystyspuhelimen 044 417 2440 aukioloaika muuttuu 1.9.2020 alkaen. Muutos vaikuttaa kotihoidon asiakkaiden puhelinasiointiin, sillä jatkossa nk. päivystyspuhelin on auki klo 8-16 maanantaista perjantaihin ja lauantaista sunnuntaihin klo 8-14.

Muutoksen taustalla on kotihoidon työn järjestelyihin liittyvät haasteet ja puhelinkäytäntöjen yhtenäistäminen koko Sosterin alueella. Uudistuksella pyritään selkiyttämään ja jäsentämään kotihoidon palveluja sen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on, että puhelimessa esille tulevat asiakasasiat hoidetaan pääasiallisesti virka-aikaan, jolloin saavutamme paremmin yhteistyökumppanimme ja pystymme hoitamaan asiakkaan asiat kerralla kuntoon.
Mikäli taas asiakkaan soiton tarve on akuutti, terveysperustainen ja vaatii kotihoidon käyntiä asioiden selvittämiseksi on syytä siirtyä tukipalvelun asiakkaaksi ja ottaa käyttöön turvapuhelin, jonka avulla henkilökunnan tavoittaa 24h. Välittömän sairaanhoidon tarpeessa edelleen tulee olla yhteydessä hätänumeroon eli 112.

Ystävällisin terveisin
Hannele Pulkkinen Palvelupäällikkö, Kotihoito keskusta/länsi, hannele.pulkkinen@sosteri.fi
Teija Ronkanen Palvelupäällikkö, Kotihoito itä, teija.ronkanen@sosteri.fi