Sosteri on saanut käyttöön viisi uutta Omaolon oirearviota: Olkapään kipu, jäykkyys tai vamma sekä Polven oire tai vamma -oirearviot. Näitä oirearvioita käsittelevät fysioterapian ammattilaiset. Lisäksi käyttöön ovat tulleet korvan kipu tai lukkoisuus, silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus sekä yleinen oirekysely.

Sosiaalipalvelut tarjoavat käyttöön kolme palveluarviota: henkilökohtaisen avun tarpeesta, liikkumisesta kodin ulkopuolella sekä omaishoitotilanteesta.

Sosterissa Omaolo-oirearvioita on asukkaiden käytössä tällä hetkellä kaikkiaan yhdeksän. Käytössä ovat olkapään, polven ja alaselän oirearviot sekä virtsatieinfektio, seksitaudit ja koronavirustaudin oirearviot sekä viimeisimmäksi tulleet silmän- ja korvanoirearviot sekä yleinen oirekysely.

Henkilökohtaisen avun, liikkumisen sekä omaishoitotilanteen palveluarvioilla voi kartoittaa, millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä omaan tai läheisen elämäntilanteeseen.

MIKÄ ON OMAOLO-PALVELU?

Omaolo on sähköinen palvelu- ja asiointikanava. Se tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja sen kehittämisestä ja levittämisestä vastaa DigiFinland Oy.

  • Omaolon oirearvio kertovat luotettavasti, vaativatko oireesi ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.
  • Hyvinvointivalmennukset kannustavat sinua elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointisi voi kohentua.
  • Palveluarvioilla voit kartoittaa, millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä sinun tai läheisesi elämäntilanteeseen.

HELPPOA ASIOINTIA ILMAN JONOTUSTA

Omaolo-palveluiden käyttö on helppoa. Se ei ole aikaan tai paikkaan sidottu ja palvelu on täysin maksuton.

  • Klikkaa Sosterin kotisivuilta Omaolo-oirearviolla yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen -laatikkoa.
  • Valitse ja täytä oireisiisi sopiva oirearvio.
  • Tunnistaudu palveluun ja lähetä oirearvio ammattilaiselle.
  • Ammattilainen vastaa Omaolo-viestin kautta, kuinka menetellä.
  • Yhden arvion täyttäminen vie aikaan noin 2-4 minuuttia.

Vaikka et kirjautuisi Omaoloon, saat perustiedot suositellusta jatkosta ja vinkkejä Sosterin palveluihin.

 

SOSTERIN SOTE-HANKE

Omaolon kehittämistyö ja käyttöönotto on mahdollistunut Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittaman Itä-Savon sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hankkeen myötä.

Valtion rahoittamien hankkeiden avulla Sosterissa on käynnissä useita pilotteja, jossa kehitetään uusia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja tulevaa hyvinvointialuetta varten. Pyrkimyksenä on, että tilat ja palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja palveluja tuotetaan tehokkaasti.

Hankkeiden tavoitteena on, että ihmiset voivat hyvin ja valtion rahaa käytetään järkevästi.

Lue lisää Sosterin hankkeista TÄSTÄ