On tullut aika lämpimästi kiittää kymmenen vuotta kestäneestä yhteisestä matkasta. Olen jättänyt irtisanoutumisilmoituksen kuntayhtymäjohtajan virastani. Helmikuun alussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä kun muutin Savonlinnaan ja aloitin työt Sosterin hallinnossa. Näihin vuosiin on mahtunut uskomaton määrä erilaisia asioita, mukaan lukien kolme eri sote-uudistusta, joista tosin yksikään ei ole vielä mennyt maaliin asti.

Heti aluksi haluan kiittää kaikkia sosterilaisia. On ollut ilo työskennellä teidän kanssanne ja kehittää alueemme sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta osaavien ja arvostettujen ammattilaisten kanssa. Olen itse oppinut valtavasti näiden vuosien aikana eri alojen osaajilta. Olen saanut seurata läheltä niin Sosterin tukipalvelutoimintaa, sosiaalihuoltoon liittyviä kokonaisuuksia kuin myös suoraan potilastyöhön liittyvää hoitotyötä ja lääketiedettä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Olemme yhdessä kehittäneet väestön palveluprosesseja asiakaslähtöisemmiksi Sosterin sisäisessä toiminnassa mutta myös hoitoketjuja esimerkiksi muihin sairaanhoitopiireihin sekä muihin palvelutuottajiin. Melkoisia muutoksia on koettu kun vuosien aikaan voimaan on tullut muun sote-lainsäädännön lisäksi päivystys- ja keskittämisasetukset. Yhtenä näkyvimpänä muutoksena päivystysasetus lopetti synnytykset Savonlinnan keskussairaalasta. Vaikutuksia oli toki moniin muihinkin toimintoihin.

Kiitos myös kymmenen vuoden aikana Sosterissa vaikuttaneille luottamushenkilöille. Olen saanut erittäin laajan tuen koko työskentelyni ajan Sosterin kehittämiselle sekä tulevaisuuden rakentamiselle ja erityisesti viimeisinä vuosina Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuuden turvaamiselle. Työtä on tehty erittäin hyvässä hengessä yhteistuumin alueemme väestön parhaaksi. Mukana on ollut sote-palveluista ja ihmisten hyvinvoinnista sekä alueemme elinvoimasta kiinnostuneita henkilöitä.

Kuluneiden vuosien aikana Sosterissa toimineet hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot ovat tukeneet Sosterin toimintaa ja ohjanneet kehitystä suotuisasti alueen asukkaiden edun mukaisesti. Yhteistyössä olemme olleet tekemässä näinä vuosina jo edellä mainittua kolmea sote-uudistusta. Nähtäväksi jää miten käy eduskunnassa nyt meneillään olevan uudistuksen.

Erityiskiitos Sosterin hallituksen puheenjohtajalle Pekka Nousiaiselle erittäin avoimesta, luottamuksellisesta ja sujuvasta yhteistyöstä. Hänen osaamisensa, verkostonsa ja tukensa omalle työlleni on ollut todella merkittävässä roolissa Sosterin kehittämisessä sekä sairaalan jatkuvuuden turvaamisessa. Hänellä on erinomaiset kontaktit valtakunnallisesti niin ministeriöihin, poliittisiin toimijoihin kuin eduskuntaankin. Hän tuntee myös valtakunnallisesti ja erityisesti erva-alueemme sairaanhoitopiirien niin virkamies- kuin luottamushenkilöjohdon mikä on edesauttanut Sosterin edunvalvontaa merkittävästi monissa tilanteissa. Eri tehtävissä toimivien luottamushenkilöiden kanssa työskentely on opettanut minulle kymmenen vuoden kuluessa erittäin paljon suomalaisesta päätöksenteosta organisaatioiden toiminnassa.

Kymmenen vuotta on varsin pitkä aika työskennellä yhden työnantajan johtotehtävissä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Isojen muutosten koittaessa on hyvä hetki antaa organisaatiolle tilaa hengittää ja katsoa tulevaisuuteen uusin voimin. Matka sote-uudistuksen loppuun saattamiseen on vielä pitkä. Luottamushenkilöt valitaan kuntavaaleissa neljän vuoden välein mutta myös virkamiesjohdon tulee arvioida itsekriittisesti omasta näkökulmastaan, onko heistä todellista hyötyä organisaatiolle sekä alueen väestölle, keitä varten työtä tehdään.

Jatkossa palaan aikaisemmin aloittamani lääketieteen tutkimuksen pariin. Olen toiminut Turun yliopistossa syöpätutkimukseen liittyvässä tutkimusryhmässä. Ryhmä tutkii erityisesti papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä kuten nielurisa- ja kohdunkaulansyöpiä. Oma tutkimusaiheeni konkreettisemmin liittyy siihen, miten papilloomavirus muuttaa normaalin solun syöpäsoluksi. Työ on erittäin mielenkiintoista ja haastavaa. Tutkimustyön lisäksi toivon, että voin lääkärinä sekä hammaslääkärinä työskennellä jatkossa jälleen lähempänä ihmisiä. Terveydenhuollon erikoislääkärinä haluan olla mukana tukemassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kliinikkona, että palvelujärjestelmän kehittämisen kautta. Tulevaisuuden merkittävänä haasteena tulee olemaan valtakunnallisesti väestön ikääntyminen. Tähän liittyen yhtenä keskeisenä osa-alueena on eri näkökulmista ihmisten toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen.

 

Vielä kerran lämmin kiitos kaikille kuluneista vuosista ja oikein hyvää uutta vuotta 2021.

 

Panu Peitsaro

kuntayhtymäjohtaja

 

Kuva Petri Saarelainen